Czytelnia

Kościół w Polsce

Przemiany współczesnego społeczeństwa

Prorocy przychodzą z boku, Dyskutują: Dariusz Karłowicz, Jarosław Makowski, Paweł Milcarek, ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, Tomasz Terlikowski, WIĘŹ 2007 nr 3.

D. Karłowicz: Rolą wielkich proroków jest nie tylko odkrywanie czegoś nowego, udzielanie odpowiedzi na pytania, jakie stawia współczesność, ale i – nazwijmy to – zmiana stylów architektonicznych. To prawda, że niezależnie od skali naszych obecnych problemów w Kościele w Polsce, nie stało się nic takiego, co by nam kazało zadać pytanie o to, czy projekt Jana Pawła II wciąż jest jeszcze aktualny, czy już nie. To nie jest sytuacja, której doświadczało moje pokolenie na progu roku 1989, gdy okazało się, że jesteśmy czeladnikami nieistniejącego rzemiosła. Wówczas zniknęła rzeczywistość, którą uczyliśmy się opisywać. Dzisiejsza sytuacja jest łatwiejsza do objęcia rozumem.

Nie trzeba zatem rewolucyjnej zmiany stylu architektonicznego, natomiast może trzeba by się zastanowić nad tym, jak inaczej rozstawić meble, albo coś przeprojektować. Pewne sprawy zostały odsłonięte, inne pokazują się jako bardzo trudne, ale nie znaleźliśmy się w innym Kościele. Mamy dość podpowiedzi, żeby szukać znaków orientacyjnych i radzić sobie z tą sytuacją. Ta odpowiedź jest już gotowa, jest przed nami. Musimy tylko nosić cegły, mieszać zaprawę i rozbudowywać.

J. Makowski: II Sobór Watykański dał nam narzędzia, które mają znaczenie prorockie, bo pozwalają czytać znaki czasu. To jest właśnie zadanie proroka. Sobór zachęca każdego chrześcijanina, żeby czytał znaki czasów, gdyż każdy wierzący bierze udział w prorockiej misji Chrystusa. Oznacza to, że mamy brać odpowiedzialność za nasz Kościół, stawać się prorokiniami i prorokami na swoją niejako miarę – w rodzinie, w parafii, w szkole, w zakładzie pracy.

Oprac. AKO

Dariusz Karłowicz – ur. 1964, doktor filozofii. Prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja. Współtwórca rocznika „Teologia Polityczna”. Autor książek „Arcyparadoks śmierci” i „Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei”, „Sokrates i inni święci”, współautor „W obronie zdrowego rozsądku”. Mieszka w Warszawie.
Jarosław Makowski – ur. 1974, teolog, publicysta. Członek zespołu kwartalnika „Krytyka Polityczna”, w latach 1999–2004 członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor m.in. „Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o dekalogu”, „Trochę zostawić Bogu” (rozmowa z Wacławem Oszajcą SJ), oraz „Kobiety uczą Kościół”. Mieszka w Pszczynie.
Paweł Milcarek – ur. 1966, doktor filozofii, publicysta. Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny czasopisma „Christianitas”. Autor książki „Odkryj różaniec”. Mieszka w Brwinowie.
Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski – ur. 1957 w Rosario (Argentyna). Doktor teologii, ukończył także wydział elektroniki. Członek prałatury personalnej Opus Dei. W latach 1989–1999 był wikariuszem regionalnym Prałata Opus Dei na Polskę. Obecnie pełni w tej organizacji funkcję kierownika duchowego. Mieszka w Warszawie.
Tomasz P. Terlikowski – ur. 1974, doktor filozofii, dziennikarz, tłumacz. Publicysta „Rzeczpospolitej”, redaktor naczelny Ekumenicznej Agencji Informacyjnej (www.ekumenizm.pl). Autor wielu książek, m.in. „Kiedy sól traci smak. Etyka protestancka w kryzysie”, „Szaleńcy, szarlatani i święci. Wielobarwny świat religii”, „Odwaga prawdy. Spór o lustrację w polskim Kościele”. Mieszka w Piasecznie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Kościół w Polsce

Przemiany współczesnego społeczeństwa

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?