Czytelnia

Psychologia a duchowość

Poniższy tekst jest odpowiedzią na ankietę pt. Do księdza czy do terapeuty?

Krystyna Kotowa

Punkty styczne

W mojej praktyce klinicznej bywały wypadki, kiedy po krótkoterminowej pomocy psychologicznej kierowałam pacjenta po pomoc duszpasterską. Były to problemy małżeństw pozostających w związkach niesakramentalnych, problemy moralne osób będących w związkach homoseksualnych, a także kilka przypadków osób z transseksualizmem, które decydowały się uporać ze zgodą na płeć na drodze pogłębienia życia duchowego, a nie poprzez operację zmiany płci.

Inaczej jest w przypadku psychoterapii długofalowej przy zaburzeniach psychicznych takich, jak nerwice czy depresje — wówczas w okresie psychoterapii dochodzi do konfrontacji pacjenta z prawdą o samym sobie poprze uświadamianie nieuświadomionych mechanizmów obronnych i wzorców zachowań, wytworzonych w historii jego życia. Te mechanizmy zniekształcają obraz siebie i innych. Psychoterapia stanowi tutaj fazę wglądu w motywację działania, w której pacjent uczy się postawy odpowiedzialności za jakość relacji z ludźmi. Ten wgląd jest spójny z rachunkiem sumienia, który poprzedza sakrament pojednania praktykowany w naszej religii. Uporządkowanie nieświadomości daje możliwość wglądu w siebie i może być etapem dojrzewania do odpowiedzialności.

W duchowości ignacjańskiej rachunek sumienia jest stałą praktyką refleksji nad przeżytym dniem, wyrazem pragnienia zmiany postaw (przy uwzględnieniu Bożej łaski). To również jest punkt styczny psychoterapii i duchowości. Zmiana postaw to faza przeuczenia nawyków w procesie psychoterapii. Na tym etapie kończy się pomoc psychoterapeuty, a dalszy rozwój pacjenta, jego dojrzewanie do odpowiedzialności, może dokonywać się w kontakcie z kierownikiem duchowym.

Pracując w środowisku akademickim KUL swoich pacjentów, potrzebujących pomocy duchowej, odsyłałam do księży z duszpasterstw akademickich Lublina. Z kolei oni odsyłali do mnie osoby, u których podejrzewali na przykład nerwice.

Krystyna Kotowa — psycholog kliniczny, psychoterapeuta, prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Lublinie

1

Psychologia a duchowość

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?