Czytelnia

Mistyka i erotyka

Anna Karoń-Ostrowska

Ksawery Knotz OFMCap.

Zbigniew Nosowski

Rewolucja seksualna jest zmęczona, Dyskutują: Piotr Bratkowski, Anna Dodziuk, Dariusz Karłowicz, Ksawery Knotz OFMCap, Anna Karoń-Ostrowska, Zbigniew Nosowski, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

K. Knotz: Panowie dyskutowali wcześniej o represyjnej seksualności, jaką narzuciło Europie nauczanie Kościoła. Proszę jednak pamiętać, że dotyczy to nie Kościoła katolickiego, lecz protestanckiego i jest głęboko zakorzenione zwłaszcza w kulturze anglosaskiej. Naszą reakcją na protestantyzm był barok — pełen kultu życia, radości, pucułowatych, uśmiechniętych i nagich amorków, których mamy pełno w kościołach z tego okresu W krajach katolickich nie było takiej represyjności w stosunku do seksu, w kulturze polskiej było go bardzo mało w porównaniu np. z wiktoriańską Anglią.

Jest jeszcze jeden problem związany z zaburzeniami postaw wobec erotyki, o którym tu nie wspominaliśmy — doświadczenie wojny. Na ogół nie uwzględniamy tego problemu, a dotyczy on przecież całego wojennego pokolenia naszych babek i prababek. Kiedy przechodził front, większość kobiet przeżywała traumę gwałtu albo co najmniej lęku przed nim. One o tym nigdy nikomu nie mówiły, ale nosiły takie dramaty w sobie przez całe życie. Mężczyźni mieli zaś kaca moralnego — bo albo dopuszczali się gwałtów, albo nie byli w stanie obronić przed nimi swoich dziewczyn, narzeczonych i żon. A ile było małych wówczas dzieci, które na takie sceny patrzyły, a potem wchodziły w swoje dorosłe życie seksualne z takimi wspomnieniami? Czy może to nie rodzić zahamowań, niechęci do współżycia, podświadomego nawet kojarzenia seksu z cierpieniem?

A. Dodziuk: Absolutnie się z Księdzem zgadzam. Dodałabym tylko, że doświadczenie wojny to nie tylko sytuacje skrajne, które Ksiądz przywołał. To także dramatyczna codzienność, którą trzeba było jakoś przetrwać, a żeby przetrwać — trzeba było przestać czuć, uodpornić się na ból, na cierpienie, na zranienie. My dzisiaj, jako terapeuci, mamy do czynienia z dziećmi i wnukami ludzi, którzy odgrodzili się od swoich uczuć i dlatego krzywdzili innych. Nasi pacjenci nauczyli się takich zachowań od swoich rodziców czy dziadków i też nie czują, że krzywdzą albo że są krzywdzeni. Powody, dla których uczono ludzi, żeby nie odczuwać — bo wszystkie siły trzeba było przeznaczyć na ocalenie życia — dawno minęły, ale głęboko ugruntowany nawyk nieliczenia się z własnymi i cudzymi uczuciami pozostał i jest przekazywany w rodzinach z pokolenia na pokolenie. To wszystko ma także istotny wymiar seksualny i liczne konsekwencje w tym obszarze.

Kolejny problem to alkoholizm. Mamy wśród pełnoletnich Polaków kilka milionów dorosłych dzieci alkoholików. Na co się te osoby w swoim życiu napatrzyły? Czego były świadkami? Ile krzywdy, bezduszności, nieliczenia się z jakimikolwiek potrzebami innych widziały? One z tym rosną, dojrzewają, wchodzą w życie.

Wobec tych tak trudnych doświadczeń całych pokoleń rewolucja seksualna jako czynnik kształtujący ich nastawienie wobec seksu to jedynie wykwit spekulacji czy po prostu jakieś publicystyczne nieporozumienie.

P. Bratkowski: Nie powiedzieliśmy o jednym jeszcze czynniku, który wpływał ma zachowania seksualne Polaków — fatalna sytuacja mieszkaniowa w PRL I nie mówię tego tylko żartem.

K. Knotz: Chciałbym powiązać wątek alkoholizmu w rodzinach, o którym mówiła pani Dodziuk, z medialną presja na wczesną inicjację seksualną, o czym wspomniał pan Karłowicz. Dzieci alkoholików mają kłopoty w budowaniu zdrowych relacji, przeżywania bliskości, w zrozumieniu siebie, w wyrażaniu uczuć, a wszystko to jest bardzo ważne dla życia seksualnego. Kobieta i mężczyzna powinni się poznawać przez swoją cielesność, zrozumieć siebie nawzajem, a kultura masowa podrzuca najprostszy wzorzec współżycia bezuczuciowego, uprzedmiotowienia. Dla młodych ludzi, którzy nie potrafili odkryć i rozwinąć swojego świata uczuciowego, bo zostali w dzieciństwie stłamszeni, w domu, gdzie rządził alkohol — wczesna inicjacja jest tragedią. Im należałoby raczej wydłużyć czas dojrzewania niż proponować wczesną inicjację seksualną.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna strona

Mistyka i erotyka

Anna Karoń-Ostrowska

Ksawery Knotz OFMCap.

Zbigniew Nosowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?