Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Polacy - Żydzi

Krystian Chmielewski

Spór o mówienie prawdy

22 listopada 2000 roku w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się XII Sympozjum Teologiczne z cyklu „Kościół a Żydzi i judaizm”. Tym razem zatytułowane było „Kościół wobec Żydów i judaizmu – 2000”. Organizatorami spotkania byli – tradycyjnie – Komisja Episkopatu ds. Dialogu Religijnego (reprezentowana przez jej przewodniczącego bp. Stanisława Gądeckiego) oraz Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego UKSW (w osobie ks. Waldemara Chrostowskiego).

Słowa powitania wygłosił rektor UKSW – ks. prof. Roman Bartnicki. Przypomniał, że spotkanie jest kontynuacją inicjatywy podjętej w 1988 r. przez ówczesną ATK, podkreślił też ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się ono w społeczności uniwersyteckiej. Zebranych przywitał też ks. Chrostowski, który przedstawił prelegentów.

Jako pierwszy głos zabrał bp Stanisław Gądecki, który w wystąpieniu „Wkład pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w dzieło dialogu chrześcijańsko-żydowskiego” nakreślił historyczne próby zbliżenia między Stolicą Apostolską a Izraelem oraz omówił wizytę Pawła VI z 1964 r. i pielgrzymkę Jana Pawła II z marca 2000. Podkreślił papieskie pragnienie inauguracji pontyfikatu w Betlejem (co nie zostało zrealizowane) oraz późniejszą obecność Ziemi Świętej w programie jubileuszowym nakreślonym w liście apostolskim „Tertio millennio adveniente”. Przypomniał o stosunkach watykańsko-palestyńskich oraz wielkiej misji pokoju, jaką nieustannie podejmuje papież. Swoje refleksje na temat pielgrzymki ograniczył do kilku kwestii: problematyki tożsamości w kontekście dialogu („nie tracić!”), świadomości nierozerwalnej więzi Kościoła z judaizmem, „odkrywania kochającej obecności Boga przy człowieku” (przy duchowej pielgrzymce do Ur) oraz odniesienia do Zagłady. Nieco dłużej zatrzymał się przy ostatnim temacie – akcentując znaczenie papieskich inicjatyw. Przypomniał, iż w obliczu Szoa pierwszorzędne jest milczenie, a później pamięć (bez niej nie ma kultury i sumienia). Dodał, iż nazistowska pogarda dla człowieka była możliwa dopiero po pogardzie wobec Boga.

Kolejnym prelegentem był psycholog, ks. dr Zdzisław Kroplewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (stanowiącego część Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu). Poruszył on temat „Od dialogu do pojednania. Refleksje nad relacjami chrześcijańsko-żydowskimi”. Rozpoczął od krótkiej teorii dialogu, rozważając go pośród innych pojęć: wolności, pojednania, tolerancji i pamięci. Następnie przeszedł na grunt dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Jako podstawową trudność uznał długotrwałą historię wzajemnych stosunków Kościoła i Synagogi. Przypomniał, iż w te relacje wchodzi nadmierna liczba stereotypów (dotyczy to obu stron).

Ks. Kroplewski wskazał, iż najbardziej zasadne jest przeanalizowanie własnych stereotypów. Jego zdaniem, antysemityzm ujawnia stereotypy chrześcijan wobec Żydów. Ks. Kroplewski stwierdził, że religia na tyle ułatwia antysemityzm, na ile znajduje on podatność na gruncie osobowości ludzkiej. Prelegent przywołał podstawowe prawa dialogu sformułowane w ramach teorii kontaktu niedyrektywnego przez Carla Rogersa, twórcę psychologii humanistycznej. Wśród zasad ważnych także dla dialogu międzyreligijnego wymienił akceptację, przejrzystość osób uczestniczących w dialogu, autentyczną chęć dialogu po obu stronach weń zaangażowanych oraz chęć zmiany poglądów o sobie jako jeden z podstawowych warunków jego skuteczności. Przypomniał, iż należy w sposób nie zakamuflowany mówić o swych poglądach i sformułował wezwanie, by świadomość była tożsama z doświadczeniem (czyli wezwanie do świadectwa!). Zauważył, że wspólnym celem dialogu chrześcijan i Żydów jest dojście do Boga, a współdziałanie może być rozumiane jako wymiana wartości. Przypomniał konieczność uznania win między stronami i prośby o przebaczenie dla kwestii autentyczności dialogu (w przeciwnym razie utknie on na poziomie kontemplacji krzywdy).

1 2 3 4 5 następna strona

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Polacy - Żydzi

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?