Czytelnia

Anna Karoń-Ostrowska

Anna Karoń-Ostrowska, Vox populi, vox Ecclesiae?, WIĘŹ 2006 nr 3.

Ze zdarzeń, które w ostatnich miesiącach toczą się wokół świątyni Opatrzności Bożej, jasno widać, że pomysłodawcy jej budowy szukają jakiejś idei, symbolu, znaku, wokół którego można by to miejsce zapełnić wiernymi, znaleźć przesłanki do wykreowania tam miejsca kultu, celu pielgrzymowania. Bez wątpienia Warszawa potrzebuje takiego miejsca – centrum duchowego, wokół którego mogłoby się toczyć życie religijne stolicy. Warszawa nie ma swoich Łagiewnik, ale też nie da się ich wymyślić, sztucznie wykreować, wbrew potrzebom ludzi czy tworząc pseudoreligijne atrapy. Miejsce święte wskazuje Opatrzność, a ludzie głębokiej wiary i intuicji odkrywają jego sens i wartość. W Kościele warszawskim to odkrycie wciąż jest jeszcze przed nami.

poprzednia strona 1 2 3

Anna Karoń-Ostrowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?