Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Jan Paweł II

Abp Kazimierz Nycz, Wyjątkowo bliska więź. Jan Paweł II wobec Żydów i judaizmu, w: Wspólna Radość Tory, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny "Bobolanum", Laboratorium WIĘZI, Warszawa 2008.

Kościół Chrystusowy odkrywa swą więź z judaizmem, „wgłębiając się we własną tajemnicę” (Nostra aetate, nr 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii „zewnętrzna”, lecz w pewien sposób „wewnętrzna”. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.

Na takim gruncie opiera się dialog Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem. Na nim także powinna być budowana nowa, wolna od jakichkolwiek stereotypów i uprzedzeń, a jednocześnie mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym i wielowiekowej Tradycji, chrześcijańska teologia judaizmu.

Abp Kazimierz Nycz

poprzednia strona 1 2 3

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Jan Paweł II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?