Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Jacek Borkowicz

Jacek Borkowicz, Z gniewem i dumą, WIĘŹ 2006 nr 10.

Od dialogu z islamem zależy dziś przyszłość świata — powiedział Benedykt XVI na spotkaniu z przedstawicielami państw muzułmańskich 25 września w Castel Gandolfo. Każdy, kto choć pobieżnie śledzi wypowiedzi obecnego papieża, wie, że nie jest to koniunkturalny zwrot, użyty dla zatarcia złego wrażenia po wypowiedzi w Ratyzbonie. Benedykt swoim kolejnym wystąpieniem potwierdził tylko, że konsekwentnie opowiada się za ponadwyznaniowym sojuszem wiary i rozumu, który należy zawrzeć w imię „obrony i promocji godności człowieka”. Nowością jest natomiast fakt, że papieskie przemówienie transmitowały arabskojęzyczne stacje telewizyjne, na czele z osławioną „Al-Dżazirą”. Budzi to nadzieję, że mimo całego fatalizmu procesów prowadzących do konfliktu na styku cywilizacji islamu i Zachodu, coraz więcej ludzi będzie jednak dowiadywać się, że papież nie jest wrogiem muzułmanów.

Jacek Borkowicz

poprzednia strona 1 2 3 4

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Jacek Borkowicz

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?