Czytelnia

Krzysztof Dorosz

Krzysztof Dorosz, Zerwana więź, WIĘŹ 2008 nr 2-3.

O tyle tylko człowiek siebie pojmie, o ile Boga pojmie; o tyle dalej stąpa po ziemi, o ile głębiej sercem i inteligencją w głąb niebios się wdziera, o tyle tylko żyje, o ile przez Boga i w Bogu! Gdy czego nie wie człowiek, u nikogo się nie dowie, jeno u Boga! Gdy siebie pragnie pojąć, nie pojmie siebie inaczej, tylko przez Boga! „Bóg musi się człowiekowi objawić, by człowiek samego siebie zrozumiał”, bo jest na obraz i podobieństwo jego żyw na świecie! Nie ma nikogo innego nigdzie, który by mógł na pytania ludzkie odpowiedzieć8.

Krzysztof Dorosz

1 Max Picard, „Die Flucht vor Gott, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zrich, 1951, s. 17.
2 Tamże, s. 25.
3 Zob. Roy Clouser, „The Myth of Religious Neutrality; An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories”, University of Notre Dame Press, Notre Dame — London, 1991.
4 Zob. Max Picard, „Hitler in uns selbst, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zrich, 1946, s. 18.
5 Zob. Max Picard, „Die Flucht vor Gott, dz.cyt., s. 27-28.
6 Zob. Stephen A. McKnight, „Sacralizing the Secular; The Renaissance Origins of Modernity”, Louisiana State University Press, Baton Rouge and London, 1989; Stephen A. McKnight, „The Modern Age and the Recovery of Ancient Wisdom: A Reconsideration of Historical Consciousness, 1450-1650”, University of Missouri Press, Columbia and London, 1991; Stephen A. McKnight (red.), „Science, Pseudo-Science, and Utopianism in Early Modern Thought”, University of Missouri Press, Columbia and London, 1992.
7 William Butler Yeats, „Poezje wybrane”, PIW, 1987, s. 99; przekład — Stanisław Barańczak.
8 Zygmunt Krasiński, „Listy do Delfiny Potockiej”, PIW, Warszawa, 1975, t. 1. s. 445.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7

Krzysztof Dorosz

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?