Czytelnia

Sławomir Jacek Żurek

Sławomir Jacek Żurek, Żołnierz Mesjasza, WIĘŹ 2006 nr 3.

Książka „Sługa Mesjasza” to nie tylko osobista historia ks. Pawłowskiego, którego Bóg wezwał jak Dawida — z pastwiska, i jak Piotra — by pasł Jego owce. To także szkic do powojennej historii Kościoła rzymskokatolickiego w Ziemi Świętej: polskiego, arabskiego i hebrajskiego, gromadzącego w sobie — wciąż jak za czasów apostolskich — ludzi różnych języków, kultur i narodów. Być może relacja bohatera książki stanie się przyczynkiem i inspiracją do napisania monografii na temat najnowszej historii Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich na tamtych terenach. Na pewno jednak dla każdego czytelnika jest ona żywym świadectwem obecności Boga w historii każdego człowieka i Jego miłości — doświadczanej na przekór cierpieniu, bólowi i osamotnieniu.

Sławomir Jacek Żurek

poprzednia strona 1 2 3

Sławomir Jacek Żurek

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?