Czytelnia

Jan Paweł II

Stefan Frankiewicz, Zostanie piękno i dobroć, WIĘŹ 2002 nr 10.

Niemal ćwierćwiecze, jakie minęło od tamtego pierwszego „Nie lękajcie się”, uświadomiło w pełni i Papieżowi, i nam realne skutki wygłoszonego wówczas apelu. Ale jednocześnie tak długo trwające uczestnictwo Jana Pawła II w życiu wspólnoty międzynarodowej i bycie świadkiem biegu wydarzeń w świecie musiało wyostrzyć w nim świadomość nowych zagrożeń wiszących nad ludzkością. I jeszcze bardziej zwiększyć wiarę w to, że dzięki Miłosierdziu wszystko jest jeszcze do uratowania: Im większy może być opór dziejów ludzkich, im większa obcość ziemskich cywilizacji, im większa miara negacji Boga w ludzkim świecie, tym większa bliskość tej tajemnicy, która (...) w czasie stała się udziałem człowieka w Jezusie Chrystusie („Dives in misericordia”).

Być może Jan Paweł II uznał, że owa miara negacji Boga osiągnęła swoje apogeum, skoro zdecydował się dokonać w Łagiewnikach aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. A do nas skierować wezwanie, byśmy byli świadkami miłosierdzia: Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.).

Prawdę o Paruzji recytujemy w każdym niedzielnym wyznaniu wiary. Na co dzień rzadko o niej pamiętamy. Tymczasem właśnie Apokalipsa jest wezwaniem do takiego życia, które przekracza ramy doczesności. Pamięć o niej nadaje sens historii i tworzonej przez człowieka kulturze. Dobrze, że podczas zakończonej niedawno pielgrzymki Jan Paweł II mówił i o miłosierdziu, i o sprawach ostatecznych. Odniosłem wrażenie, że mówił to bardziej jako chrześcijanin niż biskup – vobis sum episcopus, vobiscum christianus (św. Augustyn). Inny chrześcijanin, Cyprian Norwid, przypomina nam, że z rzeczy tego świata ostaną się tylko dwie: piękno i dobroć.

Stefan Frankiewicz – ur. 1940, dr nauk humanistycznych, historyk literatury, wydawca dzieł Jerzego Lieberta. Od 1970 r. w redakcji „Więzi”. W latach 1979-1989 redaktor polskiej edycji „L’Osservatore Romano” w Watykanie. Po powrocie do kraju redaktor naczelny „Więzi” (1989-1995), następnie Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (1995-2001). Mieszka w Warszawie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Jan Paweł II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?