Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 23 października 2011

Wspólna Radość Tory 2011

Polska Rada Chrześcijan i Żydów zaprasza na coroczne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów „Wspólna Radość Tory” połączone z sympozjum naukowym:
Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty?

Wspólna Radość Tory to unikalna w skali światowej inicjatywa Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od 1992 roku jesienią, tuż po żydowskim święcie Simchat Tora (Radość Tory), odbywa się w jednym z warszawskich kościołów katolickich spotkanie chrześcijan i Żydów – skoncentrowane w duchu modlitwy wokół Biblii. Jej słowa są przecież w znacznej mierze wspólne dla Żydów i chrześcijan. Są jednak różnie interpretowane, dlatego podczas spotkania wygłaszane są oddzielnie komentarz żydowski i komentarz chrześcijański.

Najpierw miejscem spotkań była parafia Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, gdzie proboszczem był ks. Roman Indrzejczyk. Po jego przejściu na emeryturę święto Tory przeniosło się do parafii św. Andrzeja Boboli na Mokotowie prowadzonej przez księży jezuitów. Od roku 2007 modlitwie towarzyszy żydowsko-chrześcijańskie sympozjum naukowe.

Punktem wyjścia do tegorocznego sympozjum są wydarzenia w Warszawie z roku 1861. 27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi. Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii. Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, uczeń szkoły rabinackiej, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego.

W październiku 1861 r. żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. Na znak protestu przeciwko profanacji zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano wówczas m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów „za buntownicze kazania”.

Tegoroczne sympozjum ma odpowiedzieć na pytanie, co mówi nam dzisiaj – po 150 latach – ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii?

Niedziela, 23 października 2011 r.
Warszawa, ul. Rakowiecka 61

Program:
godz. 17.00
Spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów

dolny kościół św. Andrzeja Boboli

Lektura Tory po hebrajsku i po polsku - Księga Nehemiasza 8

Komentarze do słów Tory
komentarz żydowski:
PIOTR KOWALIK - Muzeum Historii Żydów Polskich
komentarz chrześcijański:
KRZYSZTOF DOROSZ - eseista, ewangelik reformowany

Wspólna modlitwa słowami psalmów

Moja droga do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego (świadectwo):
JOANNA BRAŃSKA - prezes Stowarzyszenia Polska–Izrael

sympozjum naukowe
Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty?
aula PWT Collegium Bobolanum

godz. 18.15
Żydzi pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu (150 lat temu)
Dr hab. MICHAŁ GALAS
kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Wykład ilustrowany slajdami obrazów z epoki

godz. 19.00
dyskusja panelowa
Polskie zbratanie chrześcijańsko-żydowskie: półtora wieku temu i dzisiaj
Udział biorą:
dr HELENA DATNER, historyk i socjolog, była przewodnicząca warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
ks. JERZY BELOW, duchowny luterański, redaktor naczelny dwutygodnika „Zwiastun Ewangelicki”
dr MAREK NOWAK OP, dominikanin, filozof religii, członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
ks. dr HENRYK PAPROCKI, teolog prawosławny, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku
Prowadzenie:
prof. STANISŁAW KRAJEWSKI, filozof, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Patronat
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ, prezydent miasta stołecznego Warszawy
KARD. KAZIMIERZ NYCZ, metropolita warszawski
RABIN MICHAEL SCHUDRICH, naczelny rabin Polski
BP MIECZYSŁAW CISŁO, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego

Współorganizatorzy
Centrum Myśli Jana Pawła II
Laboratorium WIĘZI – Instytut Analiz Społecznych i Dialogu
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Bobolanum

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?