Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 21 listopada 2011

Anka Kowalska - od „Pestki” do „korkowca”

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Wydawnictwo WIĘŹ

zapraszają na spotkanie

Anka Kowalska (1932–2008)
- od „Pestki” do „korkowca”

z udziałem Jej przyjaciół i współpracowników: Teresy Boguckiej, Krystyny Jandy, Seweryna Blumsztajna, Jacka Bocheńskiego i in.

oraz prezentację książki pt.:
Folklor tamtych lat wydanej przez Wydawnictwo WIĘŹ

Rozprawy sądowe robotników Radomia i Ursusa, którzy w czerwcu 1976 r. zaprotestowali przeciwko drastycznym podwyżkom cen, rewizje, przesłuchania, aresztowania – historia Komitetu Obrony Robotników kreślona z perspektywy jego działaczki, Anki Kowalskiej to poruszający obraz rzeczywistości drugiej połowy lat siedemdziesiątych w PRL, a zarazem świadectwo cichego osobistego poświęcenia dla ratowania ludzkiej godności. Teksty zebrane w książce ukazują m.in. początki KOR-u, codzienną pracę jego członków oraz ich reakcje na ówczesne dramatyczne wydarzenia, jak śmierć Stanisława Pyjasa czy proces Kazimierza Świtonia.

Anka Kowalska (ur. 22 lutego 1932 r. w Sosnowcu - zm. 29 czerwca 2008 r. w Warszawie) – poetka, prozaiczka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL. W 1955 r. ukończyła polonistykę na KUL-u. W czasie studiów debiutowała wierszami w „Słowie Powszechnym” (1953). Od 1955 r. w Warszawie. Korektorka, a później redaktorka w piśmie „Kierunki”, następnie w wydawnictwie PAX (od 1962). W latach 1960–1968 należała do Stowarzyszenia „PAX”, z którego wystąpiła w ramach protestu przeciwko stanowisku stowarzyszenia wobec wydarzeń marcowych. W latach 60. publikowała poezję, prozę i recenzje we „Współczesności” (1960–1961) i miesięczniku „Życie i Myśl” (1968–1969). Od 1968 do 1983 r. była członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1976 r. należała do KOR-u, gdzie prowadziła kartotekę radomską, redagowała Komunikat KOR, była nieformalnym sekretarzem Komisji Redakcyjnej. Prowadziła także bank informacji o represjach. Działała w „Solidarności”. Od 13 grudnia 1981 r. do 1 czerwca 1982 r. internowana. Trafiła do obozu w Gołdapi, później przeniesiono ją do Darłówka. Zwolniona z internowania, dzięki organizacji „Lekarze Świata” wyjechała na leczenie do Francji, skąd wróciła w 1983 r. Poetka (Credo Najmniejsze, Psalm z doliny, Spojrzenie, Racja Stanu), prozaiczka (m.in. Pestka – przetłumaczona na pięć języków, w 1995 r. sfilmowana przez Krystynę Jandę). Współpracowała z pismami: „Puls”, „Zapis”, „Biuletyn informacyjny KOR” „Kultura Niezależna”, „Krytyka” oraz paryską „Kulturą” i „Zeszytami Historycznymi”.

21 listopada 2011 r., poniedziałek, godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?