Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 5 grudnia 2011

ks. prof. Henryk Seweryniak konsultorem Rady ds. Nowej Ewangelizacji

Benedykt XVI mianował 15 konsultorów Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, w tym dwóch Polaków: ks. Mariana Królikowskiego, który w 1993 r. założył w Kielcach Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Pawła oraz ks. prof. Henryka Seweryniaka, członka Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI, kierownika Sekcji Teologii Fundamentalnej UKSW w Warszawie.

Ks. prof. Henryk Seweryniak – ur. 20 września 1951 w Budach Kozickich k. Gostynina, w 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 15 czerwca 1975 r. w katedrze płockiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. W latach 1975-1977 pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Antoniego w Żurominie. W latach 1977-1980 rozpoczął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1980-1984 odbył studia z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zwieńczone rozprawą doktorską o hermeneutyce Paula Ricoeura. Od 1984 r. jest wykładowcą teologii fundamentalnej, religiologii, teologii ekumenicznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

W połowie lat 80. pełnił funkcję wikariusza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Płocku. Opiekował się wówczas obsypywanym nagrodami na festiwalach muzyki religijnej zespołem Vox Clamantis, pisał nawet teksty piosenek. Był współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz słynnych na całe miasto Mszy Świętych za ojczyznę.

W latach 1988-1993 był asystentem, następnie adiunktem w Katedrze Eklezjologii Fundamentalnej KUL. W 1993 r. w Lublinie habilitował się na podstawie studium z antropologii teologiczno-fundamentalnej Wolfharta Pannenberga. Od 1994 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1995 r. został kierownikiem Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej ATK, później Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek zespołu redakcyjnego II Polskiego Synodu Plenarnego. 7 listopada 1995 r. został referentem ds. duszpasterstwa ekumenicznego diecezji płockiej. W 1997 r. odznaczony godnością Kapelana Ojca Świętego. Od 2001 r. profesor nauk teologicznych. Konsultor Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego, członek Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Pełni obowiązki wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów Diecezji Płockiej.

Zachęcamy do lektury tekstów ks. Henryka Seweryniaka, które są dostępne w naszej czytelni. Polecamy także książki ks. Henryka Seweryniaka w księgarni internetowej WIĘZI.

st (KAI) / Watykan

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?