Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 20 stycznia 2012

Dzień Judaizmu w Sieradzu

Już po raz czwarty Sieradz będzie miejscem celebracji Dnia Judaizmu w diecezji włocławskiej. Wybrany na te obchody dzień 20 stycznia związany jest z tragicznym wydarzeniem jakie rozegrało się w mieście na dwa dni przed wyzwoleniem w 1945 roku. Tego dnia katolicy i Żydzi o godz. 11.30 modlić się będą pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa oraz Głównego Rabina Polski Michaela Schudricha przy ścianie memorialnej znajdującej się przy Kolegiacie Sieradzkiej w intencji ofiar sowieckiego nalotu oraz w intencji Żydów zabitych w czasie likwidacji getta w 1942 r.

Wcześniej, o godz. 10.00, w Sieradzkim Centrum Kultury przy ul. Dominikańskiej 19 będzie miała miejsce prezentacja zapisów z kronik: parafialnej parafii Wszystkich Świętych oraz kroniki okupacyjnej klasztoru sióstr Urszulanek, w nawiązaniu do tematu: „Pamięć łączy – świadectwo tamtych dni”. Redaktor Naczelny miesięcznika „Więź”, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Zbigniew Nosowski zaprezentuje temat: „Odnajdywanie utraconego braterstwa. Bł. Jan Paweł II o Żydach i judaizmie”. Główny Rabin Polski Michael Schudrich nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Judaizmu zaprezentuje wykład: „Walka Jakuba wezwaniem dla naszych czasów”.

W Sieradzkim Centrum Kultury przygotowano wystawę malarstwa Małgorzaty Gładyszewskiej „…słyszę kroki, widzę twarze”. Jedną z inspiracji prezentowanej wystawy była odbyta w 2008 r. podróż do Izraela z grupą chmielnickiej młodzieży. Małgorzata Burzyńska-Keler o godz. 12.00 poprowadzi projekcję materiału filmowego z obrzędu weselnego chasydów zapewniając dla widzów komentarz i dyskusję. Muzeum Okręgowe w Sieradzu przy ul. Rynek 1, zaprasza w tym czasie na wystawę czasową: „Ścieżki pamięci… pozostały tylko kamienie”, prezentującej cmentarze żydowskie województwa łódzkiego. Andrzej Białkowski i Piotr Wypych autorzy prezentowanych fotografii utrwalili w dokumentalnej formie, aczkolwiek nie pozbawionej walorów artystycznych, stan zachowania kilkunastu cmentarzy żydowskich, a ich badania terenowe doprowadziły do powstania rejestru prawie 50 miejsc pochówku.

O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar sowieckiego nalotu. Przewodniczył jej będzie i homilię wygłosi kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku ks. prałat Artur Niemira.

Dla KAI ks. an / Sieradz

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?