Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 16 stycznia 2012

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap. Pawła do Koryntian 15,51-58. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski. W tym celu utworzono ekumeniczną grupę redakcyjną, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, wśród nich jest dr Monika Waluś, członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI.

Pomysłodawcą tematyki przewodniej Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 (zwycięstwo Jezusa Chrystusa) był bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nad przygotowaniem tekstów i materiałów pracowała polska, a następnie międzynarodowa grupa redakcyjna. Prace polskiej grupy były koordynowane przez ks. Ireneusza Lukasa (Polska Rada Ekumeniczna) oraz ks. Sławomira Pawłowskiego (Kościół Rzymskokatolicki).

Ze strony polskiej w pracach redakcyjnych uczestniczyli:

• ks. prezb. Gustaw Cieślar (zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów)
• ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki)
• Harry Irrgang (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, tłumacz tekstów)
• ks. Zbigniew Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)
• ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej)
• bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki, współprzewodniczący Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej)
• ks. Henryk Paprocki (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
• ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
• Małgorzata Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce)
• bp Edward Puślecki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego)
• Monika Waluś (Kościół Rzymskokatolicki)
• Kalina Wojciechowska (Kościół Ewangelicko-Augsburski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Materiały można pobrać tutaj.

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?