Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 27 lutego 2012

Jan Paweł II - człowiek dialogu

Zapraszamy do udziału w seminarium „Jan Paweł II – człowiek dialogu”, które poprowadzi Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI. Organizatorem spotkań jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Wśród licznych określeń, jakimi opisywano Jana Pawła II, jednym z ważniejszych jest: „papież dialogu”. Zapraszamy na seminarium, które będzie całościowym przeglądem dialogowej postawy Karola Wojtyły-Jana Pawła II, jego rozumienia dialogu jako sposobu życia oraz jego podejścia do dialogu.

Każde spotkanie:
# będzie poświęcone wybranemu zagadnieniu – np. wiara jako dialog, małżeństwo jako dialog, dialog ekumeniczny, dialog międzyreligijny, dialog Kościoła z kulturą współczesną;
# będzie poprzedzone lekturą wybranych tekstów Jana Pawła II i współczesnych opracowań z danej dziedziny;
# będzie okazją do:
- przedstawienia i zrozumienia wybranego zagadnienia w ujęciu Jana Pawła II,
- porównania z ujęciem proponowanym obecnie przez Benedykta XVI,
- dyskusji nad obecnymi wyzwaniami w danej dziedzinie.
Gośćmi niektórych spotkań będą wybitni specjaliści z zakresu omawianej tematyki.

Warunkiem udziału w seminarium jest gotowość do czytania podanych lektur i dialogu na ich temat. Uczestnicy spotkań będą też proszeni o przygotowywanie referatów z lektur.

Zapraszamy do zapoznania się z syllabusem, który znajduje się na dole strony.

Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika WIĘŹ, dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dwukrotny audytor Synodu Biskupów, były konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich, autor książek Parami do nieba, Szare a piękne, Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II.

Zajęcia rozpoczynają się 27 lutego i będą odbywać się, co dwa tygodnie w poniedziałki.

Zapisy: Angelika Metzger ametzger@centrumjp2.pl

Syllabus seminarium można znaleźć na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II

Zapisy na seminarium trwają do 24 lutego.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?