Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 13 listopada 2012

50 lat po Vaticanum II

Minęło 50 lat od czasu rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Czas zastanowić się, co on zmienił w Kościele, a co jeszcze wymaga zmiany. Czy potrzebny jest kolejny sobór? Zapraszamy na konferencję „Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie – przełom Soboru Watykańskiego II”, której patronem jest WIĘŹ.

Konferencja Vaticanum II

Celem konferencji jest refleksja nad istotą i konsekwencjami reform dokonanych na Soborze Watykańskim II oraz dyskusja nad obecnością Kościoła i chrześcijan w świecie (gospodarce, polityce, kulturze). Wydaje się, iż po 50 latach warto zapytać, na ile i w jakim sensie zmiany soborowe w tym zakresie były przełomowe.

Konferencja składać się będzie z następujących części:
1. Tożsamość Kościoła – soborowy przełom w sposobie myślenia o Kościele i jego misji,
2. Kościół w świecie – przełom w rozumieniu sposobu obecności Kościoła w świecie,
3. Niepolityczna-polityczność Kościoła – soborowy przełom w rozumieniu relacji Kościoła do wspólnoty polityczno-prawnej,
4. Kontynuacja czy zmiana – recepcja treści soborowych w nauczaniu papieży,
5. Kiedy następny sobór? – panel dziennikarzy.

Organizatorzy:
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
Fundacja Jerzego Turowicza

Patronat honorowy:
kardynał Kazimierz Nycz

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 listopada w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowy plan konferencji można znaleźć na stronie www.vaticanum2.pl. Wśród dyskutantów m.in. dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI Zbigniew Nosowski

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?