Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 7 lutego 2013

Karol Wojtyła Fellowship

Religie i władza, prawo naturalne, Bóg Adama, rozwój narodów – to przykładowe tematy seminariów akademickich, które poprowadzą w Centrum Myśli Jana Pawła II m.in. Jadwiga Staniszkis, Krzysztof Rutkowski, Jan Filip Staniłko, Piotr Kaznowski, Sebastian Duda w ramach projektu „Karol Wojtyła Fellowship”. Kwartalnik WIĘŹ jest jednym z patronów medialnych tej inicjatywy.

Z końcem 2012 roku przy Centrum Myśli Jana Pawła II zaczął działać Instytut Badawczo-Naukowy, którego celem będzie organizacja życia naukowego, inspirowanego myślą papieża, a także badanie oraz twórcze rozwijanie nauczania Jana Pawła II. Zadania Instytutu to przede wszystkim prowadzenie działalności naukowej w obszarze myśli Jana Pawła II, teologii, personalizmu, prawa, nauk społecznych.

– Interesuje nas pełne spektrum dorobku papieża. Będzie nam ono pomocne w analizowaniu problemów współczesności, na styku historii idei, kultury, teologii czy socjologii – przekonuje Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Otwarciem działalności Instytutu jest projekt Karol Wojtyła Fellowship. Misją programu jest kształtowanie wiedzy i charakteru młodych ludzi, przyszłych polskich elit, dając im oparcie w źródłach kultury polskiej, jak i europejskiej. To program akademicki, który ma wypełnić lukę, jaka pojawiła się w ostatnich latach na uniwersytetach. Tą luką jest brak konfrontacji wiary i nauki, a także nie podejmowanie trudu szukania odpowiedzi na pytania o Boga, o tożsamość, o człowieka.

– Zależy nam, aby odpowiedzi na te pytania młodzi ludzie szukali w towarzystwie wybitnych polskich intelektualistów. Dlatego do programu zaproszeni zostali m.in. Jadwiga Staniszkis, Bohdan Cywiński, a także przedstawiciele młodego pokolenia: Sebastian Duda, Rafał Tichy, Wojciech Arndt, Jan Filip Staniłko. W istocie Karol Wojtyła Fellowship będzie tworzeniem wspólnoty. Wspólnoty pokolenia. I wspólnoty między pokoleniami – rozwija Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

W program Karol Wojtyła Fellowship studenci będą mogli zaangażować się na trzy sposoby. W wersji podstawowej Centrum Myśli Jana Pawła II proponuje udział w seminariach. W wersji zaawansowanej oferuje intensywny program akademicki, który obejmuje nieformalne konsultacje, tutoriale, master-class, szkołę letnią, a także praktyczne warsztaty pisania tekstów, zbierania informacji, zdobywania grantów. Ostatnia z wersji zakłada udział w debatach, które odbywać się będą na 1Piętrze (Warszawa, ul. Foksal 11).

– W trakcie seminarium pragnę pokazać, że filozofie polityczne zawsze próbują odpowiedzieć na napięcia tworzone w toku historii idei oraz religii. Pragnę także zastanowić się, w jaki sposób ugruntowane przez religie i tradycje koncepcje porządku i człowieka mogą albo wspomagać określoną formułę władzy, albo z nią walczyć – zaprasza na seminarium Jadwiga Staniszkis.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 lutego. Szczegóły na: centrumjp2.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego seminaria:

Zachęcamy także do odwiedzenia profilu wydarzenia na FB

Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II. Partner: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Współpraca: Instytut Myśli Józefa Tischnera. Patroni medialni: Rebelya, Znak, Fronda, Czterdzieści i Cztery, Więź, Teologia Polityczna, Kresy.pl, Christianitas, Kontakt, Dywiz, Pressje, Foksal Eleven.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?