Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 24 lutego 2013

Tajemnica Kościoła w świecie

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprasza na III wykład soborowy z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego pt. „Konstytucja Lumen gentium: Co mówi o tajemnicy Kościoła w świecie Sobór Watykański II?”, który wygłosi Sebastian Duda, redaktor WIĘZI.

Sebastian Duda zapowiada: „Konstytucję dogmatyczną o Kościele, zwaną – od pierwszych słów łacińskiego oryginału – Lumen gentium przyjęto na Soborze 21 listopada 1964 r. Od razu uznano ją za jeden z najważniejszych soborowych dokumentów. Znalazły się w nim twierdzenia, które pół wieku temu naprawdę zaszokowały wielu katolików. Ojcowie Soboru podkreślili np., że choć rola świeckich jest w Kościele inna niż duchownych, to wezwani są oni nie mniej niż ci, którzy przystąpili do sakramentu kapłaństwa, by uświęcać świat, przepajając duchem ewangelicznym wszystkie doczesne sprawy. W Lumen gentium przypomniano jednak też, że Kościoła nie należy utożsamiać z Królestwem Bożym.

Jak zatem katolicy widzieć powinni swe zaangażowanie na rzecz uświęcania świata? Czy mają wpierw – zgodnie ze słowami Jezusa – szukać Królestwa Bożego czy raczej starać się je tworzyć (być może również z pomocą politycznych narzędzi)? Te pytania, które rodzą się przy lekturze Lumen gentium, dla wielu z nas są dziś niezwykle istotne. Spróbujmy zatem ponownie przyjrzeć się temu dokumentowi. Czy znaleźć dziś można w nim odpowiedzi na owe zastanawiające kwestie?”

Sebastian Duda – ur. 1975. Filozof, teolog, publicysta. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. Od 2013 r. członek redakcji WIĘZI. Mieszka w Warszawie.

niedziela, 24 lutego 2013 r., po Mszy św. o godz. 11.00, kościół św. Marcina w Warszawie

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?