Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 5 marca 2013

Laureaci Nagrody im. ks. Musiała

Stefan Wilkanowicz, redaktor naczelny „Forum: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”, oraz członkowie nieformalnej Grupy Przyjaciół z Olkusza: Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus i Ireneusz Cieślik, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI, zostali laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała.

Jak podaje KAI: „Nagroda im. ks. Stanisława Musiała, jezuity, została ustanowiona w 2008 r. przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów «Przymierze». Przyznawana jest za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Fundatorami nagrody jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska.

Stefan Wilkanowicz został laureatem w kategorii I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania. Nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus zostali uhonorowani za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej – za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 5 marca o godz. 10 w Urzędzie Miasta Krakowa”.

led / br

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?