Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 15 kwietnia 2013

Spotkanie z o. Maciejem Ziębą

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Freta” zaprasza na spotkanie z o. Maciejem Zięba pt. „Kościół w Polsce: sekularyzacja? reforma? rekonkwista?”. Punktem wyjścia do dyskusji będzie najnowsza książka o. Macieja Zięby Ale nam się wydarzyło.

Maciej Zięba we wstępie do książki pisze:

„Ale nam się wydarzyło” – bez docenienia, jak bardzo zostaliśmy obdarowani przez Pana historii, żyjąc w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, fenomenu „Solidarności” oraz niepodległej III Rzeczpospolitej, nie zdobędziemy się na realistyczną analizę naszego czasu i na odwagę budowania przyszłości. I chociaż pojawią się na tych kartach nuty pesymizmu, to wiem, że bez elementu dziękczynienia, tak ważnego w chrześcijańskiej duchowości i tak łatwo zagłuszanego przez codzienne troski, łatwo damy się przygnieść ciężarom doczesności, zamykając się zarazem na działanie Ducha Świętego. Bez tworzenia „kultury pojednania” będziemy skazani na nieskończone swary i nieustanne „mącenie w narodowej kadzi”.

Skoro już przywołałem Wyspiańskiego, przypomniał mi się też fragment jednego z listów, które otrzymałem od Jana Pawła II: „Czy Polacy wyciągną nieodzowne wnioski w stosunku do przyszłości? Czy potrafią się zmobilizować pod kątem Tertio Millennio? Modlił się kiedyś Wyspiański słowami Konrada w „Wyzwoleniu”: „Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie Duch Twój wstąpi, i śpiące niech pobudzi…”. Chyba jest to modlitwa także na dzisiaj”.

Tak, to jest także papieska modlitwa na nasze dzisiaj…


Maciej Zięba OP – ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, popularyzator myśli Jana Pawła II, założyciel i prezes Instytutu Tertio Millennio. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor kilku książek, m.in. Demokracja i antyewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie. Przed wstąpieniem do zakonu ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem KIK we Wrocławiu, katechetą, w latach siedemdziesiątych działaczem opozycji, doradcą Zarządu „Solidarności” Regionu Dolny Śląsk (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. Stały współpracownik WIĘZI. Mieszka w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., o godz. 19:00 w kaplicy DA klasztor oo. dominikanów przy ul. Freta 10 w Warszawie

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?