Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 5 maja 2014

Śp. Bohdan Skaradziński

Bohdan Skaradziński, publicysta, pisarz i działacz społeczny, wieloletni redaktor miesięcznika „Więź”, nasz Kolega, Autor i Przyjaciel, zmarł 4 maja 2014 r. w Podkowie Leśnej, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 83 lat.

Urodził się w 1931 r. w Osowcu nad Biebrzą. Jako student aresztowany w roku 1952 za przynależność do konspiracyjnej organizacji i skazany na 10 lat więzienia za „usiłowanie obalenia przemocą ustroju”, w latach 1952-1956 był więźniem politycznym we Wronkach. Następnie ukończył studia ekonomiczne i początkowo wykonywał pracę w swoim zawodzie, jednocześnie jednak od wczesnej młodości pasjonował się problematyką społeczną i historyczną, publikując artykuły m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”.

Kiedy w roku 1959 redakcja „Więzi” postanowiła uczcić dwudziestą rocznicę Września monograficznym numerem specjalnym, przyjął propozycję współpracy, która zaowocowała szeregiem znakomitych publikacji, a z czasem przerodziła się też w uczestnictwo w zespole redagującym pismo. Wraz ze Zdzisławem Szpakowskim prowadził dział „Z problemów najnowszej historii Polski”. Wspólnie zredagowali też słynny tom publicystyki historycznej pt. Wrzesień 1939 (Biblioteka WIĘZI, 1972).

W drugiej połowie lat 60. pracował w Iraku, w polskiej ekipie urbanistów mającej za zadanie opracować dalekosiężny plan rozwoju Bagdadu. Owocem zebranych przy tej okazji doświadczeń z podróży po Bliskim Wschodzie była książka Wróżenie z piasku (Biblioteka WIĘZI, 1973), w której ujawnił swoją rozległą wiedzę, nienasyconą ciekawość świata i talent pisarski.

W roku 1970 został formalnie członkiem kolegium redakcyjnego „Więzi”. W latach 1981-1983 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Potem – aż do końca – był członkiem Rady Redakcyjnej. W latach 1993-2002 prowadził na łamach „Więzi” stały felieton „Uwaga na Wschód”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego opublikował w drugim obiegu – pod pseudonimem Kazimierz Podlaski – swoją najsłynniejszą książkę: Białorusini, Litwini, Ukraińcy, wznawianą wielokrotnie, także pt. Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach (Wyd. Słowo 1983; Przedświt 1984; Puls, Londyn 1985; „Głos Śląsko-Dąbrowski” Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 1986; „Kret” Ruch Społeczny "Solidarność" 1987; Versus 1990; wydanie w jęz. ukraińskim: Widnowa, Monachium 1986).

Inne książki Bohdana Skaradzińskiego to:
Korzenie naszego losu (Biblioteka "Więzi" 1985).
Polski rok 1919 (II obieg: Przedświt 1987; Polonia, Londyn 1988).
Dar polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego (red. Kazimierz Podlaski i Jan Jarco; Polonia, Londyn 1989)
Polskie lata 1919-1920. T. 1, Polski rok 1919 (Volumen 1993; seria: O Wolność i Niepodległość).
Polskie lata 1919-1920. T. 2, Sąd Boży (Volumen 1993; seria: O Wolność i Niepodległość).
Sąd Boży 1920 roku (Świat Książki 1995).
Uwaga na Wschód (przedmowa Agnieszka Magdziak-Miszewska; Biblioteka WIĘZI, 2007).

Po 1989 r. redagował także dodatek do "Tygodnika Białostockiego" pt. "Sprawy Pobratymcze".

Otrzymał Nagrodę Kulturalną "Solidarności" (za książkę Białorusini, Litwini, Ukraińcy, 1985), Nagrodę im. Jerzego Łojka (za książkę Polski rok 1919, 1989).

3 maja 2007 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Za propagowanie dobrego sąsiedztwa z Ukraińcami otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Podkowa Leśna.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?