Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 5 czerwca 2014

Kościele w Polsce, nawróć się!

Duszpasterstwo Akademickie Freta, Instytut Tertio Millennio oraz „Więź” zapraszają serdecznie na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu OPen pt. „Kościele w Polsce, nawróć się!”, które odbędzie się w czwartek 05.06 o godz. 19 w Sali Prowincjalskiej klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Freta.

W spotkaniu udział wezmą:
Maria Rogaczewska – socjolożka, członkini redakcji „Więzi”
o. Paweł Kozacki OP – prowincjał polskich Dominikanów
ks. Jan Konarski – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Warszawie

Prowadzenie: Zbigniew Nosowski

Mowa będzie o wielkim zadaniu stojącym przed Kościołem w Polsce – o nawróceniu pastoralnym (czy też duszpasterskim – oba terminy są poprawne). Temat ten, szczególnie trudny, wymagający bowiem rozeznania i świadomości własnych błędów, stał się jedną z myśli przewodnich pontyfikatu papieża Franciszka.

Już dziś możemy mówić o dwóch dokumentach kluczowych dla zrozumienia sensu nawrócenia duszpasterskiego. Pierwszy to adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, która z kolei aż w 7 punktach odwołuje się do wydanego przez Konferencję Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów podsumowania obrad w Aparecidzie. Ten dokument jesienią we fragmentach przedrukowywała „Więź” (kliknij tutaj), a przed kilkunastoma dniami został nareszcie w całości wydany w Polsce. Oba wzywają do nieustannego podejmowania wysiłku nawrócenia, do porzucenia zabiegów duszpasterskich o charakterze konserwującym na rzecz działań misyjnych, do wyjścia Kościoła na peryferia, otwarcia się na świat. Wezwanie to ma angażować każdego chrześcijanina, bo jak twierdzi papież: „Nie można być uczniem Jezusa, nie będąc misjonarzem”.

Jak rozumieć to zadanie? Jak dziś być misjonarzem? Którędy wiedzie droga nawrócenia? W jakim wymiarze potrzebujemy go najmocniej? Czy nawrócenie pastoralne jest wyzwaniem dla kleru, czy też świeckich? Na te pytania będziemy szukali odpowiedzi. Zapraszamy w czwartek do wspólnych poszukiwań!

Maria Rogaczewska (ur. 1978) – doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego UW. Specjalizuje się w badaniach dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, a także w badaniach przeznaczonych dla instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Współorganizatorka Zjazdów Gnieźnieńskich, w latach 2003-2005 była wolontariuszką Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Członkini redakcji WIĘZI, Zespołu Laboratorium WIĘZI i stowarzyszenia „Amicta Sole”. Mieszka w Warszawie.

o. Paweł Kozacki OP (ur. 1965) – dominikanin, duszpasterz, publicysta. Od 1 II 2014 r. Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. W młodości działał w opozycji antykomunistycznej, za co został aresztowany. Był duszpasterzem akademickim w Szczecinie. W tym też mieście stawiał swoje pierwsze kroki w dziennikarstwie, od 1995 roku przez 15 lat szefował miesięcznikowi „W drodze”. Następnie został przeorem Konwentu św. Trójcy w Krakowie. Autor ksiażek „Szczęśliwe wariactwo” (2009) oraz (wraz z o. Wojciechem Prusem OP) „Spowiedź bez końca. O grzechu, pokucie i nowym życiu” (2010).

Ks. Jan Konarski (ur. 1963) – doktor teologii moralnej(studiował m.in. w Paryżu), adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wykładowca Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego. Od 30 czerwca 2013 roku proboszcz parafii św. Michała Archanioła na warszawskim Mokotowie.

Zbigniew Nosowski (ur. 1961) – dziennikarz, publicysta. Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”. W latach 2002-2008 konsulator Papieskiej Rady ds. Świeckich. W 2001 i 2005 roku audytor Synodu Biskupów. Członek zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 2007 roku współprzewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Jest autorem książek, m.in. „Parami do nieba: małżeńska droga świętości” (2004), „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności” (2007), „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują” (2014).

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?