Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 16 czerwca 2014

Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później

Instytut Spraw Publicznych, wydawca kwartalnika „Trzeci Sektor”, ma zaszczyt zaprosić na konferencję

Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później

16 czerwca 2014, godz. 10.00, Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93

Mija 25 lat od podjęcia transformacji ustrojowej Polski w kierunku demokracji politycznej, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Jest paradoksem, że ruch Solidarności, który doprowadził do przemian, miał największe doświadczenia w sferze społeczno-obywatelskiej, ale transformacja w głównej mierze objęła obszar polityczny i ekonomiczny.

„Samorządna Rzeczpospolita”, najważniejszy dokument programowy ruchu Solidarności, przyjęty w 1981 roku, projektował różne mechanizmy samorządności i samoorganizacji Polaków w sferze publicznej. Architekci przemian po 1989 roku ideę samorządności sprowadzili do budowy samorządu terytorialnego oraz stworzenia przestrzeni dla aktywności obywatelskiej, skanalizowanej w ramy organizacji pozarządowych.

Konferencja będzie okazją do podjęcia refleksji na temat dorobku Polski w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na konferencji przedstawimy 32. numer kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych oraz podsumujemy 10 lat funkcjonowania pisma.

Program

10:00 Rejestracja

10:30 Otwarcie konferencji
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
dr Marek Rymsza, Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”

10:45 Sesja I: Jaka Polska samorządna?

Badacze transformacji oraz eksperci związani z ruchem Solidarności i trzecim sektorem spróbują odpowiedzieć na pytanie o kondycję społeczeństwa obywatelskiego po 25 latach przemian.

prof. Ewa Leś, IPS Uniwersytet Warszawski, Rada Programowa kwartalnika Trzeci Sektor
Artur Łęga, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
dr Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
dr Inka Słodkowska, ISP PAN, kwartalnik WIĘŹ
Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta RP
moderacja: dr Marek Rymsza, kwartalnik „Trzeci Sektor”

12:30 Przerwa kawowa

12:50 Sesja II: Jaki trzeci sektor?

Przedstawiciele młodego pokolenia działaczy pozarządowych, podzielą się doświadczeniami, na ile działalność w trzecim sektorze ma dla nich charakter aktywności obywatelskiej: na ile postrzegają stowarzyszenia i fundacje jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a na ile jako podmioty, które przez formalizację, governmentalizację czy komercjalizację zagubiły swe społeczne korzenie.

Jan Mencwel, „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”
dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych
Jowita Radzińska, Skarb Solidarności, Centrum JP2
Szymon Wójcik, ISNS Uniwersytet Warszawski
moderacja: Tomasz Schimanek, Rada Programowa kwartalnika „Trzeci Sektor”

14:40 Lunch

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację za pomocą formularza on-line do 14 czerwca.

Informacji na temat konferencji udziela Rafał Załęski (22) 556 42 99, rafal.zaleski@isp.org.pl.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?