Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 13 czerwca 2014

Wyzwania Ukrainy

Fundacja Stefana Batorego zaprasza na konferencję „Wyzwania Ukrainy” w dniu 13 czerwca 2014 (piątek) w godz. 11.00-15.00. Jednym z gości będzie Bogumiła Berdychowska, redaktor WIĘZI. Spotkanie towarzyszy obchodom 25-lecia Fundacji.

Ukraina od kilku miesięcy zajmuje szczególne miejsce w polskiej polityce, mediach i debacie publicznej. Wiele mówiło się o wydarzeniach na kijowskim Majdanie i następstwach tego społecznego protestu. Dzisiaj uwagę przykuwa przede wszystkim Krym i sytuacja na wschodzie Ukrainy. Z oczywistych powodów wiele mówi się i pisze w tym kontekście o Rosji. Znacznie mniej uwagi poświęca się wewnętrznym problemom Ukrainy lub są one przedstawione jedynie fragmentarycznie. Niewiele wiadomo o działaniach obecnych władz i planach reform. A z medialnych przekazów coraz częściej wyłania się obraz kraju pogrążonego w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym, targanego ostrymi konfliktami społecznymi i etnicznymi, w którym zaczynają dominować ruchy skrajne. Mówi się o Ukrainie jako państwie pozostającym w stanie atrofii.

Organizatorzy chcą przyjrzeć się wyzwaniom związanym z ukraińską polityką, gospodarką oraz państwem. Poprosić ukraińskich polityków i ekspertów o diagnozę sytuacji w tych obszarach oraz o ocenę realnych możliwości zmian, nie unikając przy tym trudnych czy kłopotliwych kwestii. O pokazanie wyzwań i szans, ale także zagrożeń, przed którymi dziś stoi Ukraina.

Program

13 czerwca 2014

sesja I

godz. godz. 11.00-13.00

Polityka jako wyzwanie

Ukraińska scena polityczna i możliwości sprawnego rządzenia. Problem legitymizacji obecnych władz. Rząd, opozycja i Majdan. Nieufność wobec polityki oraz polityków. Nowa konstytucja i problem sanacji polityki. Nowe prawo dotyczące partii politycznych i wyłanianie się nowych partii, w tym reprezentujących siły dotąd nieobecne w parlamencie. Radykalizm polityczny.

wystąpienia: Mirosław Czech (członek Zarządu Fundacji Batorego), Wiktor Czumak (dyrektor Instytutu Ukraińskiej Polityki Publicznej), Oleh Medwediew („polittechnolog”, dziennikarz), Andrij Szewczenko (deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy)

prowadzenie: Bogumiła Berdychowska (kwartalnik „Więź”)

sesja II

godz. 13.45-15.45

Gospodarka i państwo jako wyzwanie

Stan i podstawowe wyzwania stojące przed ukraińską gospodarką. Recesja, zadłużenie, uzależnienie ekonomiczne wobec Rosji. Problem korupcji i oligarchizacji gospodarki. Niezbędne reformy i ich koszty: polityczne i społeczne. Integracja z Unia Europejską a związki ekonomiczne z Rosją i innymi krajami WNP. Państwo i jego struktury po rządach Janukowycza. Funkcjonowanie instytucji publicznych, ich sprawność, problem przejrzystości i korupcji. Struktury siłowe. Wymiar sprawiedliwości. Władza centralna a regiony, problem decentralizacji a spoistość państwa.

wystąpienia: Iryna Kłymenko (Instytut Studiów Strategicznych „Nowa Ukraina”), Taras Kaczka (niezależny ekspert), Ihor Koliuszko (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska), Oleksandra Kużel (deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy), Marcin Święcicki (poseł na Sejm RP).

prowadzenie: Mirosław Czech (członek Zarządu Fundacji Batorego)

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i ukraińskim.

Noty panelistów:

Bogumiła Berdychowska (ur. 1963) – publicystka, członkini redakcji kwartalnika „Więź”. Wcześniej kierowała Biurem ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki, była zastępczynią dyrektora V Programu Polskiego Radia. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce” (Kijów), „Kulturze” (Paryż), „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”. Autorka licznych publikacji dotyczących Ukrainy.

Mirosław Czech (ur. 1962) – publicysta, komentator polityczny „Gazety Wyborczej”, członek Zarządu Fundacji Batorego. Członek władz Związku Ukraińców w Polsce. W latach 1993-2001 poseł na Sejm RP. Działacz Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności, gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego.

Wiktor Czumak (ur. 1958) – profesor nadzwyczajny, prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa. Autor wielu prac naukowych dotyczących obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego. W 1992-2004 pracownik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Były dyrektor analiz polityki i bezpieczeństwa Międzynarodowego Centrum Studiów Politycznych. Od 2010 - dyrektor Instytutu Ukraińskiej Polityki Publicznej.

Taras Kaczka (ur. 1979) – niezależny ekspert w dziedzinie integracji europejskiej i międzynarodowego prawa handlowego. Były wicedyrektor departamentu dostosowania prawodawstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy i szef obsługi prawnej integracji europejskiej. Członek ukraińskiej delegacji do negocjacji w UE w sprawie umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE.

Iryna Kłymenko (ur. 1964) – główna doradczyni Instytutu Studiów Strategicznych „Nowa Ukraina”. Specjalizuje się w dziedzinie globalnej ekonomii i bezpieczeństwa ekonomicznego. Współautorka kilku monografii i około 100 raportów analitycznych i artykułów na tematy gospodarki światowej, makroekonomii i rozwoju biznesu.

Ihor Koliuszko (ur. 1965) – polityk i ekspert. Założyciel i prezes Centrum reform politycznych i prawnych. Ekspert w dziedzinie prawa publicznego, autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących zagadnień prawa publicznego. Szef Zakładu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska.

Oleksandra Kużel (ur. 1953) – ekonomistka, dr. Deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy, gdzie jest szefową komisji przedsiębiorczości, polityki regulacyjnej i antymonopolowej. Laureatka wielu nagród za wkład w rozwój wolnej przedsiębiorczości, wolności gospodarczej i ożywienia społeczno-ekonomicznego społeczeństwa ukraińskiego. Prezes Centrum Analitycznego „Akademia”.

Oleh Miedwiediew (ur. 1969) – „polittechnolog”, dziennikarz, członek rady miejskiej w Kijowie, współpracował m.in. z dziennikiem „Kommersant”, współtwórca kampanii wyborczej Zjednoczonej Opozycji, b. doradca premier Ukrainy Julii Tymoszenko.

Andrij Szewczenko (ur. 1976) – działacz polityczny i społeczny, dziennikarz, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Był korespondentem Głosu Ameryki, Ukraine Network Broadcasting, pracował jako redaktor naczelny i prezenter wiadomości telewizji 5 Kanal, reżyser filmów dokumentalnych dot. sytuacji społecznej i politycznej Ukrainy.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?