Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 16 lipca 2014

Aktywizacja w polityce społecznej

Z wielką radością informujemy, że członek naszej redakcji, Marek Rymsza, uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie socjologii na podstawie rozprawy pt. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States?. Gratulujemy!

Książka przedstawia kilkudziesięcioletni dorobek związany z wdrażaniem aktywnej polityki społecznej na terenie wielu państw europejskich, ze szczególnym wyeksponowaniem polskich doświadczeń w tym zakresie.

Marek Rymsza – ur. 1966, doktor habilitowany socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspert i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Członek redakcji WIĘZI i Zespołu Laboratorium WIĘZI. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Mieszka w Warszawie.

Jak mogą Państwo zobaczyć, książka trafiła już w ręce naszego redaktora naczelnego:

Marek Rymsza

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?