Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 25 października 2014

Odpowiedź na ankietę papieża Franciszka

Zdecydowaliśmy się zamieścić pełny tekst podsumowania odpowiedzi na pytania presynodalnej „ankiety papieża Franciszka”, jaki został przesłany 30 stycznia 2014 r. do Sekretariatu Synodu Biskupów za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

W intencji autorów tekst ten nie był przeznaczony do publikacji. Poufność odpowiedzi na ankietę przewidywały bowiem przygotowania do Synodu. O liście tym informował jednak „Tygodnik Powszechny” w numerze 6/2014 z 9 lutego 2014 r. w artykule Anny Goc („Inteligencja katolicka pisze do papieża”).

Obecnie zdecydowaliśmy się na publikację całości tego opracowania, gdyż w najnowszym numerze tygodnika „Wprost” – osiem miesięcy po znanym publicznie fakcie! – zostało ono przedstawione w krzywym zwierciadle, na dodatek w tonie mocno sensacyjnym (zob. tutaj).

Przesłany do Watykanu tekst zawiera podsumowanie wypowiedzi i dyskusji, które miały miejsce podczas rekolekcji w Laskach w dniach 17-19 stycznia 2014 r. W rekolekcjach tych wzięło udział około 60 osób ze środowisk Klubów Inteligencji Katolickiej (Kraków, Warszawa, Toruń, Żywiec), Klubów „Tygodnika Powszechnego” (Kraków, Warszawa), miesięcznika i wydawnictwa „Znak”, kwartalnika i wydawnictwa „Więź”, redakcji „Tygodnika Powszechnego”, Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”, Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Program rekolekcji przewidywał konferencje bp. Grzegorza Rysia i modlitwę pod jego przewodnictwem. Uczestnicy rekolekcji spotykali się również w małych grupach. Dzielili się w nich swoim doświadczeniem i samodzielnie poszukiwali odpowiedzi na wybrane pytania watykańskiej ankiety. Następnie miały miejsce syntetyczne relacje z prac w grupach oraz krótka dyskusja. Powołano też zespół redakcyjny, który opracował niniejszy dokument relacjonujący całość dyskusji. Ze względu na upływający watykański termin przyjmowania odpowiedzi na ankietę opracowanie zostało przekazane do Sekretariatu Synodu Biskupów drogą bezpośrednią – przez Nuncjaturę Apostolską.

W podsumowaniu przedstawiane są najpierw „wypowiedzi” (czyli indywidualne opinie uczestników dyskusji wybrane przez redaktorów opracowania), a następnie „odpowiedzi” (czyli skrótowy całościowy bilans refleksji przedstawianych w poszczególnych grupach roboczych). Jak łatwo zauważyć, niektóre wypowiedzi są ze sobą niezgodne. Redaktorzy opracowania chcieli bowiem ukazać różnorodność opinii ujawniającą się podczas spotkania i dyskusji.

Przypominamy, że w sposób obszerniejszy i usystematyzowany kwestie przygotowań do Synodu Biskupów o rodzinie były przedstawiane na łamach czasopism, których redaktorzy uczestniczyli w rekolekcjach w Laskach – na bieżąco na łamach „Tygodnika Powszechnego”, w letnim numerze „Więzi”, w kolejnych numerach „Znaku”.

Cały tekst odpowiedzi na ankietę można przeczytać tutaj

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?