Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 9 października 2014

Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Krytyka Polityczna, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na debatę pt.

Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Udział wezmą:

Sebastian Duda
teolog, biblista związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium w Belgii, wykładowca na Podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN, publicysta tygodnika „Newsweek Polska” i redaktor „Przeglądu Powszechnego”, członek redakcji „Więzi”, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II

ks. prof. Witold Kawecki
wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą, członek Rady Programowej Festiwalu Gorzkie Żale

Joanna Mytkowska
dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw m.in. przestrzeni Espace 315 w Centrum Pompidou w Paryżu i Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji (2005), autorka licznych tekstów o sztuce

prof. Monika Płatek
prawniczka, wykładowczyni w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka i feministka, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński
filozof, publicysta, dziennikarz Radia RDC, członek zespołu Krytyki Politycznej

Organizatorzy proponują debatę nad pytaniami dotyczącymi kształtu demokracji i funkcjonowania życia publicznego w Polsce, które wynikają z wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych z odwołaniem spektaklu „Golgota Picnic” i zorganizowaną w odpowiedzi oddolną, ogólnopolską akcją Piknik Golgota. Spór im towarzyszący toczył się w polu definiowanym zarazem przez religię, sztukę i prawo, prowadząc w istocie do pytań o podstawowe wymiary ładu demokratycznego. W przestrzeni publicznej – rozumianej jako wspólna – zarówno religia, jak i sztuka zajmują miejsce szczególne, pretendując do miana „wyjątku”, którego odrębna pozycja powinna znajdować gwarant w prawie i demokratycznej praktyce społecznej. Czym jest owa „pozycja wyjątkowa” religii i sztuki? Jaka jest odpowiedź prawa na ten postulat? Jak możliwe jest współistnienie tych „wyjątkowych porządków” w przestrzeni wspólnej?

Katalog zagadnień obejmuje między innymi przepis o „obrazie uczuć religijnych”; konstytucyjną gwarancję wolności twórczości artystycznej; problem prywatyzacji prawa – wolność sumienia, a inne wolności obywatelskie i nieposłuszeństwo obywatelskie. Kwestie te trzeba rozważać w perspektywie instytucjonalnego ładu demokratycznego państwa, a więc powinności urzędników państwowych i samorządowych oraz kuratorów, a także roli Kościoła katolickiego, jako „instytucji wyjątkowej”.

9 października, czwartek, godz. 18.00, siedziba Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16/ 2 p.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?