Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 21 października 2014

Odwołana konferencja „Kościół katolicki w Polsce na rzecz ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,
z przyczyn od nas niezależnych konferencja została odwołana. Mamy nadzieję, że szybko zostanie wyznaczony nowy termin, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Fundacja Sądecka, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Laboratorium WIĘZI, Caritas Diecezji Kieleckiej i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania

zapraszają na konferencję

„Kościół katolicki w Polsce na rzecz ekonomii społecznej”

Celem konferencji jest popularyzacja w Kościele katolickim (na poziomie diecezji i parafii) i w kościelnych organizacjach trzeciego sektora wiedzy na temat potencjału ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzeniu dobra społecznego na poziomie lokalnym i skutecznym pomaganiu ludziom słabszym i biednym. Na konferencji zaprezentowany zostanie dorobek struktur i ludzi Kościoła w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Wspólnie szukać będziemy odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie i w jaki sposób Kościół w Polsce może być dzisiaj uczestnikiem działań z zakresu ekonomii społecznej? Będziemy starali się też pokazać, że z korzyścią dla społecznej misji Kościoła i dla dobra społeczności lokalnych można i warto wykorzystywać niezagospodarowaną infrastrukturę kościelną na samofinansujące się działania przedsiębiorcze z wyraźną misją społeczną. Jest to bowiem strategia zdecydowanie lepsza niż przetrzymywanie takiej infrastruktury „na lepsze czasy” z jednej strony i jej komercjalizacja z drugiej.

21 października 2014 roku
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu,
ul. Papieska 10

Program:

9.30-10.00 Rejestracja, serwis kawowy

10.00 Otwarcie konferencji

• Oficjalne otwarcie konferencji, przedstawienie agendy spotkania – Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
• Powitanie gości – ks. dr Marcin Kokoszka

10.15 – 11.15
Sesja 1: Od Rerum novarum do Deus caritas est: o zaangażowaniu Kościoła w przedsięwzięcia ekonomii społecznej

• Podstawy oraz formy realizacji założeń ekonomii społecznej w Kościele katolickim w Polsce – o. dr Marcin Lisak OP i ks.Wojciech Sadłoń SAC, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
• Warsztaty przy albertyńskich przytuliskach z przełomu XIX i XX wieku: czego od Brata Alberta mogą się nauczyć menedżerowie współczesnych przedsiębiorstw społecznych – dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski i Laboratorium WIĘZI
• Pytania i dyskusja

Prowadzenie sesji: Zygmunt Berdychowski

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30
Sesja 2: Dobre praktyki ekonomii społecznej we współczesnym Kościele w Polsce

• Inicjatywy z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej Caritas Kieleckiej – Jarema Piekutowski, Laboratorium WIĘZI
• Spółdzielnia Socjalna Emaus w Krężnicy Jarej koło Lublina – Maria Rogaczewska, Laboratorium WIĘZI
• Przedsięwzięcia ekonomiczne przy Domach Wspólnoty Chleb Życia – Jarema Piekutowski, Laboratorium WIĘZI
• Pytania i dyskusja

Prowadzenie sesji: dr hab. Marek Rymsza

13.30-14.00 Przerwa na lunch

14:00 – 15:30
Sesja 3: Kwestie prawne i finansowe związane z wykorzystaniem potencjału instytucji kościelnych na rzecz lokalnych inicjatyw ekonomii społecznej

• Kontekst prawny działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych – ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kielecka
• Prezentacja Programu Operacyjnego Wiedza Ekonomia Rozwój 2014-2020 – Krzysztof Więckiewicz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Tomasz Bogdan, CERTUS – Partnerzy
Prowadzenie sesji – Marta Titaniec, Caritas Polska

15.30-15.45 Przerwa kawowa

15.45-16.15 Podsumowanie konferencji

• Potencjały diecezji tarnowskiej – ks. dr Wojciech Sadłoń SAC

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?