Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 26 października 2014

Wieczór autorski Krzysztofa Kranickiego

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski młodego poety, Krzysztofa Kranickiego, autora dwóch książek opublikowanych w tym roku: Poezja doświadczania sacrum (Gdańsk, Wydawnictwo UG) oraz Wracając z Emaus (Kraków, Miniatura). Spotkanie objął swoim patronatem kwartalnik „Więź”.

Krzysztof Kranicki – ur. 1985. Doktor nauk humanistycznych, diakon. Publikuje m.in. na łamach czasopisma „Poezja dzisiaj”. Jego wiersze będą publikowane w zimowym numerze kwartalnika „Więź”.

Spotkanie odbędzie się w dworku w Bolesławowie (woj. pomorskie)
26 października 2014 roku o godz. 17:00

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?