Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 21 października 2014

Wspólna Radość Tory 2014

Serdecznie zapraszamy na kolejną żydowsko-chrześcijańską Wspólną Radość Tory, czyli spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów, a po nim sympozjum o radości Tory. Organizatorem jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów we współpracy m.in. z Laboratorium WIĘZI.

Program

1. Śpiew Psalmu 122 – Waldemar Bieniak

2. Powitanie

3. STANISŁAW KRAJEWSKI – Simchat Tora: wspólna radość

4. Pieśń Żydów Sefardyjskich

5. Lektura Tory po hebrajsku i po polsku (Księga Wyjścia 15,1-21)

6. Śpiew Pieśni ku czci Pana -„La Pallotina” ks. Andrzeja Daniewicza

7. Komentarz żydowski
ANNA CHIPCZYŃSKA – przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

8. Komentarz chrześcijański
ANNA BODZIŃSKA, NDS – siostra Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

9. Śpiew psalmu 133

10. Moja droga do dialogu (świadectwo)
KS. MARIAN BRONIKOWSKI – laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka w 2014 r.

11. Wspólne czytanie Psalmu 117
Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.

12. Świąteczna pieśń hebrajska (wspólny śpiew):
Sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora
(Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze)

13. Przejście do auli PWT Collegium Bobolanum na sympozjum o radości z udziałem JANA GROSFELDA i ANNY DODZIUK.

21 października 2014, godz. 17.00
Warszawa, ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół) i aula Collegium Bobolanum

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?