Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 26 listopada 2014

Czy Europa może być zbawiona?

„Kryzys jest szansą na powtórne przemyślenie korzeni, z których wyrasta projekt europejski” – uważa prof. Rocco Buttiglione, polityk i filozof, który 26 listopada będzie gościem w Centrum Myśli Jana Pawła II. Włoski naukowiec wygłosi wykład pt. „Czy Europa może być zbawiona?”. Wykład objęty jest patronatem „Więzi”.

„Kryzys” i „solidarność” to pojęcia najczęściej używane w opisie dzisiejszej Europy. Posłużył się nimi również Jan Paweł II, który w adhortacji Ecclesia in Europa ogłoszonej w 2003 roku stwierdził, że współcześni Europejczycy stali się „świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; w której dominuje poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty”. Jako remedium na ten stan rzeczy, papież zaproponował odważną wizję antropologiczną, opartą na wzajemnej współpracy, pomocy i budowaniu europejskiej wspólnoty na trwałych fundamentach kultury chrześcijańskiej.

Dwadzieścia pięć lat dzieli nas od upadku komunizmu w Polsce. Przez cały ten czas pytanie o tożsamość i fundamenty Europejskie solidarności pozostaje aktualne. Na czym budować europejską jedność? Czy obecny kryzys może być szansą do odbudowy wspólnej tożsamości? A także, jaka będzie rola Polaków w odnowie Europy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukał będzie Rocco Buttiglione, filozof i polityk związany ze środowiskami chrześcijańsko-demokratycznymi, który w swoim namyśle łączy doskonałą znajomość procesów i instytucji politycznych z koniecznością duchowej refleksji nad przyszłością Europy.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w niezwykle interesującą dyskusję o kondycji oraz kierunkach rozwoju dzisiejszej Europy. O szansach i zagrożeniach europejskiego projektu, a także roli Polski w Europie będzie mówił wielki przyjaciel Polski i Polaków oraz naukowiec potrafiący krytycznie recenzować rzeczywistość.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „John Paul II Memorial Lecture” organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucję kultury m.st. Warszawy. W poprzednich wykładach brali udział wybitni socjologowie, filozofowie i politolodzy, m. in. prof. Vittorio Possenti, Josef Seifert, Keith Flannagan i Gerald J. Beyer.

Wykład „odbędzie się 26 listopada 2014 roku o godz. 18:00 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11, lok.30 w Warszawie.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?