Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 26 listopada 2014

Prymas Wyszyński i wszyscy jego oponenci

Dlaczego Prymas Wyszyński był solą w oku władz komunistycznej Polski? Co komuniści chcieli osiągnąć przez swoją politykę wobec Prymasa? Kim się posługiwali w tych działaniach?

Wydaje się, że oprócz podszywania się (poprzez fałszywki, np. „Memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce” z jesieni 1963 r.) pod postępową opinię katolicką w Polsce, rzekomo zaniepokojoną wstecznym kursem Prymasa, w okresie Soboru Watykańskiego II komuniści prowadzili też bardziej wyrafinowaną grę... Prymasa w tym czasie mniej lub bardziej otwarcie krytykowały środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”. Narzuca się pytanie: czy opinie zawarte w esbeckich fałszywkach miały coś wspólnego z prawdziwymi tezami głoszonymi przez laikat katolicki skupiony w tych kręgach?

26 listopada w Przystanku Historia będą o tym dyskutować w czasie debaty pt. „Prymas Wyszyński i wszyscy jego oponenci” zaproszeni goście – badacze historii Kościoła w PRL: Roksana Szczypta-Szczęch (IPN Kraków), red. Zbigniew Nosowski („Więź”) oraz ks. prof. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Prowadzenie: Roman Graczyk.

Warszawska dyskusja inauguruje cykl spotkań „Krakowska loża historii współczesnej w Warszawie”. Osią dyskusji będzie książka W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego pod redakcją ks. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?