Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 25 marca 2015

Konwencja antyprzemocowa - szanse i zagrożenia

25 marca kolejny raz spotkaliśmy się w ramach seminarium "Katoliczki i kwestia kobieca", by dyskutować o ważnych dla nas sprawach. Tym razem o konsekwencjach ratyfikacji Kon­wen­cji Rady Europy o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej rozmawialiśmy z Karoliną Dobrowolską z Instytutu Ordo Iuris oraz Grzegorzem Orlikowskim z Centralnego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka. Spotkanie prowadziły Justyna Melonowska i Marta de Zuniga.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?