Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 17 kwietnia 2015

Rodzina i społeczeństwo - razem na rzecz małżeństwa i rodziny

W dniach 16 i 17 kwietnia br. w Warszawie odbywać się będzie spotkanie przedstawicieli „Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich” – FAFCE. Ważnym punktem spotkania będzie konferencja „Rodzina i społeczeństwo - razem na rzecz małżeństwa i rodziny” pod patronatem Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej

Konferencja będzie miała miejsce w Sejmie RP w sali 118 w dniu 17 kwietnia 2015 w godzinach 9-12

Stowarzyszenia Rodzinne to ważny sektor działań pozarządowych, wciąż mało znany polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Organizacje zajmujące się sprawami rodziny nie stanowią w naszym kraju wyodrębnionej grupy – inaczej, niż w większości krajów europejskich. Spotkanie pozwoli nam poznać zadania jakie stawiają sobie stowarzyszenie rodzinne w różnych krajach i zagadnienia, które uważane są obecnie za kluczowe w rozwiązywaniu problemów współczesnej rodziny.

W dobie dynamicznych zmian społecznych i dużej migracji ludności warto wiedzieć, jaki wpływ mają nasze stowarzyszenia na rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej, na czym polega wsparcie rodzin w zakresie materialnym, edukacyjnym i wychowawczym – i przede wszystkim jak wielką wartość przedstawia rodzina sama w sobie.

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać na adres konferencja@3plus.pl

Rodzina i społeczeństwo – „Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”.

Otwarte spotkanie ze stowarzyszeniami rodzinnymi i kobiecymi, przedstawicielami parlamentarzystów i władz centralnych

Plan spotkania

Referat wstępny:
„Razem na rzecz małżeństwa i rodziny” Marek Rymsza

Panel 1: „Rodziny razem w Europie - wymiar europejski stowarzyszeń rodzinnych”:

Prowadzi: Antoni Szymański
Zaproszeni goście:
Europosłowie: Marek Jurek, Jan Olbrycht, Kazimierz Ujazdowski; Maria Hildingsson – sekretarz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich – FAFCE

„Znaczenie religijności i rodziny jako czynników chroniących młodzież przed problemami i zachowaniami ryzykownymi” Szymon Grzelak – prezentacja

Panel 2: „Oczami stowarzyszeń rodzinnych”:

Prowadzi: Marcin Przeciszewski
Zaproszeni goście:
• Antoine Renard, przewodniczący FAFCE;
Przedstawiciele wybranych krajów członkowskich:
• Blanka Brabcova – Czechy - Centrum Rodziny
• Algidras Pertonis – Litwa - SRK
• Antoine Renard – Francja - AFC
• Joachim Drumm – Niemcy- FDK
• Giuseppe Barbarro – Włoskie Forum Rodziny
Przedstawiciela polskich stowarzyszeń działających na rzecz rodzin:
• Izabela Dzieduszycka – Przymierze Rodzin
• Paweł Wosicki – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia,
• Izabela Dzieduszycka – Przymierze Rodzin
• Joanna Krupska – ZDR3+
• Jerzy Grzybowski – Spotkania Małżeńskie
• Katarzyna Łukomska – Wspólnota Chemin Neuf

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?