Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 15 maja 2015

Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza na sympozjum wykładowców PWTW i Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego pt. „Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa”. W dyskusji panelowej poświęconej synodowi o rodzinie weźmie udział Zbigniew Nosowski.

godz. 10.00
Powitanie
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW

godz. 10.15
„Jaka teologia dzisiaj?”
ks. dr Dariusz Kowalczyk

godz. 10.45
„Spór o dyscyplinę sakramentalną osób rozwiedzionych”
ks. dr Wojciech Bartkowicz

godz. 11.15
Przerwa na kawę

godz. 11.45
dyskusja panelowa „Synod o rodzinie – wyzwania dla teologii i duszpasterstwa”
ks. dr Dariusz Kowalczyk, Zbigniew Nosowski, ks. dr Wojciech Bartkowicz, ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Prowadzenie: ks. dr hab. Zbigniew Kubacki

godz. 13.15
„Działalność naukowa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego”
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

godz. 13.45
prezentacja czasopism naukowych PWTW
„Warszawskie Studia Teologiczne” – ks. dr Piotr Burgoński
„Bielańskie Studia Teologiczne” – ks. dr Krzysztof Szwarc
„Studia Bobolanum” – ks. dr hab. Marek Sokołowski

godz. 14.00
podsumowanie
kard. Kazimierz Nycz

Piątek, 15 maja 2015, godz. 10.00
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – sekcja św. Jana Chrzciciela
sala św. Józefa, wejście A (ul. Dewajtis 3, Warszawa)

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?