Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 3 czerwca 2015

Letnia WIĘŹ - o Rosji, synodzie i przemocy wizualnej

W letnim numerze „Więzi”, jak zwykle, 240 stron inspirującej lektury.

O co chodzi Rosji
- Dmitrij Trawin w swoim błyskotliwym tekście demaskuje i opisuje trzy kolejne reżimy Putina oraz stawia tezę, że wojna z Ukrainą i wydarzenia w Donbasie służą prezydentowi Rosji do kreowania siebie jako prawdziwego bohatera i zbawcy ojczyzny przed Ameryką;
- Włodzimierz Marciniak dowodzi, że Rosja z Krymem okazała się mniejsza od Rosji bez Krymu, a także pokazuje, jak wiele wspólnego mają ze sobą: aneksja Krymu, rebelia w Donbasie, olimpiada zimowa w Soczi, świętowanie 100-lecia wybuchu I wojny światowej i rozpuszczenie Dumy Państwowej, wydanym przez Mikołaj II dekretem z dnia 25 lutego 1917 r. oraz pyszne przedstawienie Maskarady Michaiła Lermontowa, którego premiera odbyła się tamtego dnia wieczorem;
– Andrzej Wilk, dokonując wnikliwej i rzeczowej analizy potencjału militarnego Rosji, odpowiada tym samym na pytanie, czy kraj ten jest dziś potęgą militarną.

Co dalej z synodem biskupów (w październiku rozpocznie się kolejna część obrad Synodu Biskupów o rodzinie)
– Ewa Kiedio i Zbigniew Nosowski, publicyści z doświadczeniem małżeńskim, piszą o swoim rozczarowaniu pierwszą częścią synodu i oczekiwaniach, jakie wiążą z jego drugą odsłoną;
– kard. Christian Schönborn analizując, w rozmowie z Volkerem Resingiem, sytuację współczesnej rodziny i postawę duszpasterską Kościoła wobec niej, odwołuje się do osobistych doświadczeń rodzinnych (także do rozwodu rodziców);
– Marek Blaza SJ i Zbigniew Nosowski drążą kwestię możliwości udzielania komunii świętej osobom rozwiedzionym, a żyjącym w powtórnych związkach małżeńskich, pytając, czy można na nią przystać bez naruszania doktryny o nierozerwalności małżeństwa;
– Mirosław Ostrowski OP, duszpasterz związków niesakramentalnych, opowiada w rozmowie z Konradem Sawickim o swoich doświadczeniach i przekonuje, że oprócz sakramentów, Kościół ma wiele propozycji dla niesakramentalnych małżonków, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę;
– w kontekście synodu ks. Alfred Wierzbicki przypomina nowatorstwo myśli ks. Karola Wojtyły sprzed ponad 50 lat. Ciekawe, że zrozumiała je i doceniła komunistyczna cenzura (tekst Książka jest niestety dobra. Cenzorzy PRL o "Miłości i odpowiedzialności" Karola Wojtyły). Trudniej było (i jest) w Kościele…

Zgwałceni przez oczy? (dwugłos)
– W błyskotliwym eseju Flirt z sadyzmem? ks. Andrzej Draguła pyta, czy fotografowanie i oglądanie okrucieństwa rzeczywiście przynagla nas, byśmy się okrucieństwu przeciwstawiali, czy raczej oswaja nas z nim i na nie znieczula;
– Zbigniew Treppa, w artykule Tyrania obrazu czy teologia cierpienia, opisuje i ocenia kampanie antyaborcyjne, pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz społeczne reakcje na nie.

Ponadto m.in.:
– Jan Skórzyński porównuje dwie świeżo opublikowane biografie Tadeusza Mazowieckiego;
– portrety tak niezwykłych osób, jak Władysław Bartoszewski, ks. Jan Twardowski i André Chouraqui;
– nowe wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego;
– Urszula Kozioł opowiada w rozmowie z Anną Augustyniak m.in. o zmaganiu się (również poetyckim) z bólem po śmierci męża;
– kard. Walter Kasper opisuje znaczenie rewolucji czułości w ujęciu papieża Franciszka;
– wnikliwa analiza postawy międzywojennej PPS wobec Kościoła;
– szkic o dynamicznym katolicyzmie w Indiach;
– dyskusja o poszukiwaniach duchowych we współczesnym Berlinie, nazywanym niekiedy „miastem bez Boga”.

Zapraszamy do lektury letniej "Więzi", która jest dostępna (w wersjach: papierowej, pdf, epub i mobi) tutaj

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?