Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 2 października 2015

Jesienna „Więź” o nowych ubogich, egzorcyzmach i spiskach

Nowi ubodzy w nowej Polsce
• Marek Rymsza pisze o nowych polskich ubogich, których liczba rośnie, a ich sytuacja staje się coraz bardziej palącą kwestią społeczną;
• Aleksandra Gołdys i Maria Rogaczewska w artykule „Czego nie widać ze stolicy” opisują i analizują świat nowych nierówności, alarmując, że w Polsce mamy fatalnie błędny sposób myślenia o biedzie, biednych i przyczynach biedy;
• Jarema Piekutowski przedstawia „Ubóstwo jako lęk”, przekonując, że prekariuszem jest nie tylko człowiek niezabezpieczony finansowo, ale także człowiek samotny wśród bliskich;
• Ewa Kiedio, w reportażu „Inna Warszawa”, wraz ze Wspólnotą Sant’Egidio wchodzi w świat bezdomnych w Warszawie i polemizuje z krzywdzącym stereotypem, jakoby sami byli oni winni swojej bezdomności.

Szatan silniejszy niż Bóg?
• ks. Robert J. Woźniak w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim zastanawia się, dlaczego w praktyce duchowości katolickiej coraz ważniejsze miejsce zajmują sprawki złego ducha, a szatan wydaje się niekiedy silniejszy niż Bóg;
• ks. Stanisław Adamiak, kreśląc historię egzorcystów i egzorcyzmów, analizuje status i znaczenie tych praktyk w życiu Kościoła i wiernych;
• ks. Sławomir Sosnowski (teolog, duszpasterz, egzorcysta) w rozmowie z Ewą Karabin i Michałem Buczkiem podpowiada, jak odróżnić zło od Złego.

Kultura pełna spisku
• Sebastian Duda analizuje wybrane przypadki z dziejów teorii spiskowych i pokazuje, w jakich okolicznościach historycznych, społecznych i kulturowych się one rodziły i jak się rozwijały;
• Krystyna Skarżyńska, w rozmowie zatytułowanej „Bin Laden żyje, chociaż jest martwy”, wyjaśnia, dlaczego koncepcje spiskowe dla wielu z nas okazują się tak bardzo atrakcyjne i wiarygodne;
• Marcin Napiórkowski, który – jak sam mówi – zawodowo zajmuje się tropieniem i analizowaniem spisków, pokazuje, w jaki sposób funkcjonują one w sensacyjnej literaturze i filmach.

Ponadto m.in.:
• Jędrzej Morawiecki w reportażu „Odwilż” przedstawia, jak w coraz bardziej zlaicyzowanej Rosji całkiem dobrze funkcjonują... wiedźmy, szamani i prorocy; ci ostatni potrafią dowodzić na przykład, że każdy z nich jest kolejnym wcieleniem Chrystusa;
• gorąca, ale merytoryczna dyskusja historyków sztuki Piotra Bernatowicza i Filipa Lipińskiego „Pomnik nasz codzienny” – o odbudowywaniu poznańskiego Pomnika Serca Jezusowego, który stał się już elementem wojny kulturowej (prowadzi ks. Andrzej Draguła);
• dyskusja „Nie ma kropki w pojednaniu” z udziałem Renate Marsch-Potockiej, Adama Krzemińskiego, Winfrieda Lipschera, o przenikliwości polskich biskupów przed 50 laty (wtedy powstał list biskupów polskich do biskupów niemieckich inicjujący proces pojednania między naszymi narodami);
• Jan Olaszek, na podstawie odnalezionych w archiwach IPN dokumentów, rzeczowo bada sprawę oskarżenia Michała Boniego o współpracę z SB;
• Andrzej Friszke opisuje raport „Stan państwa”, jaki we wrześniu 1989 r. otrzymali ministrowie właśnie utworzonego rządu Tadeusza Mazowieckiego, stanowiący podsumowanie stanu kraju w tym przełomowym momencie;
• „Psalm do świętej Sabiny”, czyli... do prababki jego autora, poety Radosława Wiśniewskiego;
• John W. O’Malley SJ przekonuje, że II Sobór Watykański był duszpasterski, ponieważ był... doktrynalny;
• Sebastian Duda w teologicznym eseju „Przesilona wątpliwość” pisze o wątpieniu, które nie zawsze jest oczyszczeniem wiary;
• Justyna Melonowska w tekście pod znaczącym tytułem „Kobiety wolą srebro” analizuje i porównuje ze sobą trzy książki poświęcone tzw. kwestii kobiecej w Kościele;
• Jacek Borkowicz pisze o „operacji polskiej”, czyli ludobójstwie, jakiego sowieccy oprawcy dopuścili się na terenie ZSRR wobec Polaków w latach 1937-1938;
• Michał Zioło OCSO przedstawia barwną postać Karola Olgierda Borchardta, kapitana żeglugi wielkiej, bohatera czasu wojny, autora słynnego „Znaczy Kapitana”.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?