Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 7 października 2015

Naukowcy wobec wyzwań bioetyki

W środę, 7 października o godz. 12.00 odbędzie się pierwsza z debat centralnych tegorocznego Dziedzińca Dialogu: „Bogowie…? Naukowcy wobec wyzwań bioetyki”. Wśród gości jest członkini Laboratorium „Więzi” s. prof. Barbara Chyrowicz SSpS.

Dziś granicę między wiarą a niewiarą coraz częściej testuje się w laboratoriach biologicznych. To właśnie w nich na całym świecie nieustannie przesuwamy granice tego, co możliwe. Zaczęliśmy tworzyć fragmenty żywych komórek i całe organizmy, które nigdy nie zaistniały w procesie ewolucji. Pojawiają się już próby konstruowania hybryd zwierzęco-ludzkich. O ile wielu fizyków otwarcie przyznaje się do wiary w Boga, o tyle większość biologów uważa się za niewierzących. To pośród nich coraz silniejszy staje się nurt „nowego ateizmu”, który zdobywa kolejnych zwolenników i przenika do kultury masowej. Czy naukowcy zapragnęli dziś zająć pozycję, którą zajmuje Bóg-Stwórca?

Uczestnicy

Prof. Gennaro Auletta
włoski filozof nauki, profesor Uniwersytetu w Cassino. Jest specjalistą w dziedzinie mechaniki kwantowej i neurokognitywistyki. Jego zainteresowania naukowe oscylują również na styku religii oraz nauk ścisłych. Profesor Auletta ukończył Uniwersytet Sapienza w Rzymie, w latach 2003-2013 był dyrektorem naukowym Uniwersytetu Gregoriańskiego. Profesor wizytujący uniwersytety Notre-Dame oraz w Cambridge. Jego najsłynniejsze dzieła to „Mechanika kwantowa”, „Biologia kognitywna”, „Mechanika kwantowa dla myślicieli”. W latach 2003–2010 był koordynatorem naukowego projektu „Science, Theology and the Ontological Quest” prowadzonego przez Papieską Radę ds. Kultury.

Siostra prof. Barbara Chyrowicz SSpS
siostra zakonna, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykłada filozofię, etykę i bioetykę. Ukończyła studia na Wydziale Teologii oraz na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskała w 1996 r. na tymże uniwersytecie. W 2002 r. została kierownikiem Katedry Etyki Szczegółowej na KUL. W 2007 r. wraz z innymi naukowcami założyła Polskie Towarzystwo Bioetyczne. Była redaktorem naczelnym ,,Roczników Filozoficznych”. W 2008 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera za książkę ,,O sytuacjach bez wyjścia w etyce”.

Prof. Paweł Golik
profesor, genetyk i ewolucjonista, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wydział Biologii UW. Studia doktoranckie odbył w Centre de Génétique Moléculaire CNRS w Gif-sur-Yvette. Zajmuje się zagadnieniami ekspresji genów w mitochondriach drożdży i kręgowców, chorobami mitochondrialnymi człowieka, biologią ewolucyjną, a także filogenetyką molekularną. Jest współautorem ponad 40 publikacji w specjalistycznych czasopismach międzynarodowych, a także licznych tekstów popularyzujących naukę. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z zakresu genetyki oraz ewolucji biologicznej.

Prof. Piotr Stępień
profesor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie doktoratu w 1976 r. odbył staż naukowy w Max Planck Institut fuer Experimentelle Medizin w Getyndze. Od 1971 r. związany z Zakładem Genetyki UW (obecnie IGIB), a od 1997 r. należy do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz do Komitetu Biotechnologii PAN. Profesor jest jednym z pionierów inżynierii genetycznej w Polsce, współautorem pierwszej polskiej publikacji eksperymentalnej opisującej klonowanie genów. Prowadzi intensywną działalność naukową i dydaktyczną, wykładając również socjobiologię oraz bioetykę.

Prof. Rafael Vicuña
chilijski profesor biochemii i biologii molekularnej na Papieskim Katolickim Uniwersytecie Chile w Santiago. Stopień doktora uzyskał w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku w 1978 r., w 1986 r. otrzymał Guggenheim Fellowship. W latach 1997-1999 pełnił funkcję prezesa Chilijskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej. Jest członkiem Akademii Nauk Ameryki Łacińskiej oraz Papieskiej Akademii Nauk, a także Papieskiej Rady ds. Kultury. Oprócz dzieł z zakresu nauk ścisłych publikuje również eseje dotyczące spraw społecznych. Jego najważniejsze opracowania z tego obszaru to: „Jan Paweł II i nauka”, „Dyskusje naukowe i dyskusje teologiczne”.

Prowadzący:

Tomasz Rożek

dziennikarz naukowy, fizyk. Współzałożyciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl”. Współpracownik czasopism „Wiedza i Życie”, „National Geographic”, „Wprost”, „Rzeczpospolita”. Jest szefem działu Nauka i Gospodarka w tygodniku „Gość Niedzielny”.

7 października, godz. 12.00
Gmach Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?