Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 17 listopada 2015

Czarna księga prześladowań chrześcijan

„Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”, zawierająca ponad 70 świadectw, reportaży i analiz autorów z 17 krajów – pojawia się właśnie w polskich księgarniach. Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na prezentację tego dzieła 17 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie).

Raport jest wspólnym dziełem specjalistów z wielu dziedzin – historyków, dziennikarzy, dyplomatów, pracowników organizacji pozarządowych, osobistości religijnych – i świadków, ludzi bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary. Autorami świadectw, reportaży i analiz są chrześcijan różnych wyznań, muzułmanie i Żydzi, a także ateiści.

We wstępie do polskiego wydania „Czarnej księgi...” bp Krzysztof Zadarko zauważa, że jest to „nie tylko kronika męczeństwa i krwi, ale i próba odpowiedzi na pytanie o sens życia ludzkiego, który daje religia”. Z kolei jeden z autorów dzieła, bp Jean Michel di Falco stwierdza, że „zalążków przemocy nie należy szukać ani w Starym Testamencie, ani w Koranie, ani w ateizmie, ani w systemach politycznych, ale w naszych sercach”.

W spotkaniu udział wezmą:

ks. bp. Krzysztof Zadarko
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji
autor wstępu do wydania polskiego

ks. prof. Waldemar Cisło
dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Tomasz Szponder
prezes Domu Wydawniczego REBIS

Zbigniew Nosowski
redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

prezentację poprowadzi

Tomasz Królak
Katolicka Agencja Informacyjna

R.S.V.P.
do 17 listopada 2015 r. do godz. 10.00 na adres: sekretariat@ekai.pl

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?