Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 21 listopada 2015

Zygmunt Drozdek nie żyje

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 listopada 2015 roku zmarł dr Zygmunt Drozdek, wieloletni wykładowca polityki społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, działacz katolicko-społeczny i chrześcijańsko-demokratyczny, doradca Koła Poselskiego „Znak” i PZKS, współtwórca KIK-u i „Więzi”.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 21 listopada, o godz. 12.00. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie przy ul. Armii Krajowej 34 (parę kroków od stacji Sulejówek Miłosna, do której dojeżdża SKM2), Następnie kondukt przejdzie na miejscowy cmentarz przy ul. Żelaznej.

Zygmunt Drozdek w latach pięćdziesiątych należał do paxowskiej „Frondy”. Po 1956 r. współtwórca warszawskiego KIK-u i "Więzi" (w latach 1963-1964 przewodniczący Zespołu "Więzi"). W 1967 roku stworzył z Januszem Zabłockim Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, instytucję analizującą i propagującą katolicką naukę społeczną oraz wydającą miesięcznik „Chrześcijanin w Świecie” i książki z tej dziedziny. Z czasem ODiSS stał się najważniejszym partnerem na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego.

Zygmunt Drozdek, od początku w ścisłym kierownictwie ODISS-u, staje się nieformalnym „ministrem spraw zagranicznych” środowiska, szczególnie na terenie krajów niemieckojęzycznych. Blisko współpracuje i przyjaźni się z przywódcami Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Europejskiej Partii Ludowej, uczestniczy m.in. w pracach programowych europejskiej chadecji i współorganizuje międzynarodowe konferencje programowe.


Kongres Pax Romana, Lyon 1966, od lewej: Jerzy Turowicz, Krzysztof Byrski, Andrzej Wielowieyski, Zygmunt Drozdek, Tadeusz Myślik.

Kilkakrotnie wysuwany przez środowisko jako kandydat na posła Koła Poselskiego „Znak”, później PZKS, nie dostał nigdy zgody władz komunistycznych na zasiadanie w Sejmie PRL.

W sierpniu 1980 roku i później był doradcą Komitetu Strajkowego i powstającej w Jastrzębiu „Solidarności”. Współtwórca i wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, członek redakcji tygodnika „Ład”.

W 1989 roku wiceprezes reaktywowanego w Kraju Stronnictwa Pracy, na Zjeździe Stronnictwa wysunięty na funkcję prezesa przez Młodych Chrześcijańskich Demokratów. Później działał w Porozumieniu Centrum, któremu służył swoimi kontaktami w kręgach przywódców europejskiej chadecji. W 1992 roku był głównym organizatorem Kongresu Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie.

W późniejszym czasie Zygmunt Drozdek był przewodniczącym Rady Fundacji „Spes” kontynuującej tradycje ODiSS-u oraz członkiem Rady Redakcyjnej wydawanego przez Fundację dwumiesięcznika „Znaki Nowych Czasów”, a także członkiem Kuratorium Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?