Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 7 grudnia 2015

Pułapki zarządzania w organizacjach pozarządowych

Instytut Spraw Publicznych, wydawca kwartalnika Trzeci Sektor
zaprasza na konferencję

Pułapki zarządzania w organizacjach pozarządowych

7 grudnia 2015 roku (poniedziałek), godz. 11.00 – 14.45
siedziba Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
ul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa

Jeszcze ćwierć wieku temu zarządzanie w organizacjach pozarządowych traktowane było przez specjalistów jako „zarządzanie z przymrużeniem oka”, gdzie kadra kierownicza ma ograniczone możliwości korzystania z technik i metod skutecznego zarządzania wypracowanych w świecie biznesu. To przeszłość. Dziś dostrzega się specyfikę profesjonalnego zarządzania w sektorze non-profit, uwzględniającego zróżnicowany charakter personelu złożonego z wolontariuszy i pracowników oraz dywersyfikację źródeł finansowania organizacji.

Na konferencji zwrócimy szczególną uwagę na pułapki zarządzania współczesnymi organizacjami non-profit, zarówno w zakresie zarządzania ludźmi, jak i zarządzania finansami. Zaprezentujemy też 36. numer kwartalnika „Trzeci Sektor” poświęcony zarządzaniu w sektorze pozarządowym.

REJESTRACJA

Program

10.30 Rejestracja uczestników

11.00–12.30 Sesja pierwsza
• Powitanie uczestników – dr Jacek Kucharczyk, prezes Fundacji Instytut Spraw Publicznych
• Ogłoszenie wyników konkursu kwartalnika „Trzeci Sektor” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego – dr hab. Marek Rymsza, przewodniczący Jury, redaktor naczelny pisma
• wystąpienia laureatów konkursu:

Aleksandra Strejmer – Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa
Olga Szydłowska – Aktywność obywatelska w życiu społeczności wiejskiej. Studium wsi Grzebowilk
• Piotr Adamiak, Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon Jawor – Polskie organizacje pozarządowe dzisiaj: między wolontariatem a profesjonalizacją: prezentacja wyników badań
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

12.30–12.45 Przerwa kawowa

12.45–14.45 Sesja druga: Jaka profesjonalizacja zarządzania organizacjami non-profit?

Wystąpienia:
• Lidia Kuczmierowska, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – Mity o kosztach działania organizacji non-profit
• Izabela Przybysz, Fundacja Instytut Spraw Publicznych – Symptomy kryzysu kierowania ludźmi w organizacji non-profit
Panel dyskusyjny: Pułapki zarządzania organizacjami non-profit: refleksje praktyków
Uczestnicy:
• Maryna Czaplińska, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
• Weronika Czyżewska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
• Aleksandra Radwan, doktorantka – Uniwersytet Jagielloński
• Maciej Sopyło Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”
• Rafał Załęski, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Redakcja kwartalnika Trzeci Sektor

Moderacja: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?