Wydarzenia

powrót

Data wydarzenia: 11 marca 2016

X Zjazd Gnieźnieński

Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa

Już w najbliższy piątek, 11 marca, rozpoczyna się X Zjazd Gnieźnieński, którego przewodnią myślą będzie dwuczłonowe hasło: „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Wydarzenie to wpisuje się w klucz obchodów 1050. rocznicy chrztu Mieszka I, początku dziejów Polski. Z tej okazji do Gniezna przyjadą się spotkać reprezentanci różnorodnych nurtów chrześcijaństwa z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Środowisko „Więzi” jest silnie zaangażowane w przygotowanie i organizację Zjazdu, stąd szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w jego przebiegu: na miejscu lub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Potrzeba stworzenia przestrzeni spotkania dla współczesnych chrześcijan doprowadziła do odnowienia historycznej idei Zjazdu Gnieźnieńskiego. W jego esencję jest wpisany dialog i spotkanie – stąd jego ekumeniczny charakter – o czym szczególnie przypomina okrągła rocznica chrztu Mieszka I, który odbył się jeszcze w czasach niepodzielonego Kościoła. Zjazd ma także element międzyreligijny, jak również dialogu ze środowiskami niewierzących. Poprzez rozmowy, spotkania, warsztaty, sztukę i wspólną modlitwę jest przestrzenią poszukiwania odpowiedzi na pytania nurtujące współczesną Polskę, Europę i świat.

Tegoroczny Zjazd będzie się koncentrował na kwestiach dotyczących problemów współczesnej Europy, a także wyzwalającego potencjału chrześcijaństwa. Natomiast rocznica chrztu Mieszka wymaga na nas powrót do źródeł naszego chrztu – zarówno w sensie osobistym, jak i społecznym. Będzie to okazja do dziękczynienia, a także rachunku sumienia polskiego chrześcijaństwa. Czy doceniamy fakt, że dziś 7 kościołów chrześcijańskich w Polsce wzajemne uznaje udzielany przez siebie chrzest? 25 lat temu rozpadł się Związek Radziecki – jaki spadek zostawił on naszemu kontynentowi i chrześcijaństwu? Będziemy też szczególnie patrzyli w kierunku Rosji oraz Ukrainy, pytając o szansę na pokój i pojednanie. Poruszymy również temat kryzysu współczesnej Europy, zwłaszcza w tak palącej kwestii, jak kryzys uchodźczy.

Na stronie internetowej X Zjazdu Gnieźnieńskiego będziemy na bieżąco relacjonowali jego obrady. Zapraszamy do częstych odwiedzin tutaj.

powrót

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?