Czytelnia

Historia

Polacy - Żydzi

Dariusz Libionka, Laurence Weinbaum, Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego, WIĘŹ 2007 nr 4.

W tym samym czasie do akcji wkroczył kolejny „towarzysz broni” ŻZW: Tadeusz Bednarczyk. W przekazanym do ŻIH materiale, przedstawiając się jako „uczestnik akcji pomocy i dostaw broni do getta i zaopatrzenia, i znawca zagadnień getta z racji codziennej w nim bytności przez cały okres jego istnienia”, twórczo rozwinął tę historię. Działalność Iwańskiego i podległego mu „bohaterskiego majora Apfelbauma” miała być jedynie fragmentem wielopłaszczyznowej akcji KB na rzecz getta, prowadzonej na rozkaz ni mniej ni więcej tylko Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego12. Opowieści te Bednarczyk będzie twórczo rozwijał aż do połowy lat dziewięćdziesiątych13. Przegra jednak rywalizację o miejsce w historii ŻZW z Iwańskim, i to zarówno w Polsce, jak i Izraelu.

Przełomowy dla historii Iwańskiego i Apfelbauma był kolejny tekst Zajdlera na łamach organu ZBOWiD „Za Wolność i Lud” pt. “Wypad do getta. Fragment walk na placu Muranowskim”. Tematem jego opowieści, która weszła do kanonu przekazów na temat ŻZW, jest „bitwa” oddziału Iwańskiego, który miał przejść do getta w dniu 27 kwietnia 1943 r w sukurs walczącym na placu Muranowskim rewizjonistom pod komendą Apfelbauma. W trwającym kilka godzin boju polec miał jeden z synów Iwańskiego i jego brat. Żarski, który wcielił się w „zastępcę” Iwańskiego, opisał śmierć Apfelbauma: Zwróciłem się do rannego Apfelbauma [...] – dlaczego ty Mietku nie idziesz? Widzisz, jestem ranny, ale tak długo, jak moja głowa pracuje, muszę zostać tutaj. Mam swoich ludzi i nie mogę ich zostawić.

Opis wzruszający, tyle że we wspomnianej relacji Iwańskiego z 1948 r. w ogóle nie ma mowy o „bitwie” 27 kwietnia, śmierci członków rodziny Iwańskiego, śmierci Apfelbauma, a co najważniejsze – nie pojawia się tam również sam Żarski. Dla porządku dodać należy, że opis Żarskiego nie zgadza się z raportem Stroopa, nie wzmiankują też o niej, ani o samym Iwańskim, żadne przekazy wytworzone przez struktury polskiego podziemia. Niestety, tekst ten, wchodząc do tomu pod redakcją Władysława Bartoszewskiego i Zofii Lewin „Ten jest z ojczyzny mojej”, uzyskał potrzebną mu legitymizację14.

Z kolejnych enuncjacji publikowanych w polskiej prasie krajowej wynikało, że zasługi Iwańskiego i KB przyćmiewały dokonania „Żegoty” i AK. Iwański określony został mianem wybitnego żołnierza Polski Podziemnej, któremu zawdzięcza ocalenie 5 tys. Żydów. W mieszkaniu Iwańskiego miał się ukrywać nawet... Marek Edelman15.

Historia Iwańskiego została poważnie potraktowana przez pozostających na emigracji wybitnych działaczy podziemia Stefana Korbońskiego – byłego szefa Kierownictwa Walki Cywilnej oraz Kazimierza Iranka-Osmeckiego – kuriera między rządem polskim w Londynie a Krajem i co ważniejsze – od 1944 r. szefa kontrwywiadu KG AK16. Jeden z najlepszych znawców konspiracji warszawskiej, Tomasz Strzembosz, w artykule opublikowanym w 1978 r. na łamach „Więzi” nazywał „bitwę” na placu Muranowskim największym bodaj co do długości i użytych sił starciem w getcie warszawskim17.

W latach 1959-1961 powstała również historia początków tej organizacji. Pewnego dnia w listopadzie – rzecze Iwański– przyszło do mnie [...] czterech młodych Żydów. Byli to Maurycy Apfelbaum, porucznik Wojska Polskiego, podporucznik Henryk Lipszyc, Białoskóra i Kałme Mendelson. Znałem dobrze Apfelbauma, walczył bowiem pod moim dowództwem w czasie oblężenia Warszawy. „Kapitanie Iwański – powiedział Apfelbaum – nie chcemy iść do niemieckiego oflagu. Niech nam pan pomoże zorganizować i przeszkolić młodzież żydowską do walki z wrogiem. Stoją przed nami ciężkie czasy”. Iwański, po pouczeniu, że od tej pory należy zwracać się do niego pseudonimem „Bystry”, nie tylko nakazał im organizować się i być gotowym do walki, lecz również w imieniu konspiracyjnej organizacji Korpus Bezpieczeństwa wręczył każdemu z nich pistolet Vis18.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna strona

Historia

Polacy - Żydzi

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?