Czytelnia

Historia

Polacy - Żydzi

Dariusz Libionka, Laurence Weinbaum, Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego, WIĘŹ 2007 nr 4.

Najwyższy czas na zdjęcie „klątwy” Iwańskiego i opisanie prawdziwej historii Żydowskiego Związku Wojskowego i jego rzeczywistych stosunków z Polakami.


Dariusz Libionka – ur. 1963, historyk, adiunkt w IFIS PAN, pracownik BEP IPN w Lublinie. Publikował m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Biuletynie ŻIH”, „Polsce 1944/1945-1999”, „Yad Vashem Studies”. Naczelny redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ostatnio opublikował: „Armia Krajowa i Delegatura Rządu wobec eksterminacji Żydów” w: „Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945”, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa 2006. Mieszka w Lublinie. Laurence Weinbaum – ur. 1962, historyk, absolwent UW i Georgetown University (Waszyngton), wykładowca w College of Judea and Samaria w Ariel, autor książki „A Marriage of Convenience: The New Zionist Organization and the Polish Government 1936-1939”, Boulder, CO 1993, i licznych artykułów na temat stosunków polsko-żydowskich, m.in. „The Struggle for Memory in Poland – Auschwitz, Jedwabne and Beyond” (2001) i „Polish Jews: A Postscript to the ‘Final Chapter’?” (1998). Mieszka pod Jerozolimą.

1 Autorzy prowadzą badania nad historią ŻZW finansowane z grantu Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie. Opublikowali artykuł: „Deconstructing Memory and History: The Jewish Military Union (ZZW) and the Warsaw Ghetto Uprising”, „Jewish Political Studies Review” 2006 nr 1-2.
2 Moshe Arens, „The Jewish Military Organization (ŻZW) in the Warsaw Ghetto”, „Holocaust and Genocide Studies” 2005 nr 2; tenże, „The Warsaw Ghetto Uprising – A Reappraisal”, „Yad Vashem Studies” 2004 t. 33.
3 Maciej Kledzik, „Appelbaum w cieniu Anielewicza”, „Rzeczpospolita”, 12 października 2002; tenże, „Zapomniani żołnierze”, „Rzeczpospolita”, 12 czerwca 2004; tenże, „Biało-czerwona opaska z gwiazdą Dawida”, „Rzeczpospolita” 12/13 marca 2005, dodatek „Plus minus”).
4 Wyd. polskie: Marian Apfelbaum, „Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim”, Kraków 2003, s. 18-19.
5 Cyt. za: „The Jewish Military Organisation, ŻZW, in Warsaw Ghetto”, „Publications of the Museum of The Combatants and Partisans”, 1998, t. XI, nr 1, s. 98-99 (w języku hebrajskim). Zapis z 17 sierpnia 1962 r.
6 Chaim Lazar, „Metzada Shel Varsha”, 1963. Anglojęzyczne wydanie: „Muranowska 7. The Warsaw Ghetto Rising”, Tel Awiw 1966.
7 Icchak. Cukierman, „Antek”, „Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939- 1946”, Warszawa 2000, s. 295.
8 „Sefer Milchamot HaGettaot”, red. I. Cukierman i Mosze Basok, Tel Awiw 1956, s. 177-178 (w języku hebrajskim).
9 Sprawozdanie „A” Komitetu Centralnego Bundu w Polsce do przedstawiciela Bundu w Londynie za okres 1 IX 1942 – 22 VI 1943 (Cyt. za: „Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945”, oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Kraków 1967, s. 976).
10 Henry Kamm, „Israel Honors 12 Polish Heroes for Aid to Jews During the War”, „New York Times”, 4 listopada 1966; „Dwunastu bohaterów z Warszawy”, „Polityka” 1967 nr 47.
11 W 1975 r. wywiad z Iwańskim przeprowadził słynny reporter „Washington Post” Dan Kurznam, a następnie opisał go w swojej książce („The Bravest Battle: The 28 Days of the Warsaw Ghetto Uprising”, s. 348). To on zainteresował Begina jego losem (zob. D. Kurzman, „The Iwanskis – A Family to Remember”, „Jerusalem Post” 30 kwietnia 1992). Materiały z archiwum IPN odsłaniają drugie oblicze Iwańskiego z tego okresu. Ten schorowany pozornie człowiek na początku lat sześćdziesiątych był wykorzystywany do rozpracowania sławnego wiedeńskiego tropiciela nazistów Szymona Wiesenthala, zaś pod koniec dekady bardzo gorliwie informował SB o sytuacji w ŻIH.
12 AŻIH, 310/5810, Tadeusz Bednarczyk, „Na fali wspomnień powstańczych”, 21 kwietnia 1958.
13 T. Bednarczyk, „Walka i pomoc. OW-KB a organizacja ruchu oporu w getcie warszawskim”, Warszawa 1968; tenże, “Obowiązek silniejszy od śmierci. Wspomnienia z lat 1939-1944 o polskiej pomocy dla Żydów w Warszawie”, Warszawa 1982, wyd. 2 1986; „Życie codzienne warszawskiego getta. Warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej)”, Warszawa 1995.
14 „Za Wolność i Lud” 1962 nr 8; „Ten jest...”, dz. cyt., s. 361-367.
15 „Sprawiedliwym. Rozmowa z mjr <> Iwańskim”, rozmawiał Jan Kieliński, „Prawo i Życie”, 4 grudnia 1966.
16 Stefan Korboński, „Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945”, Philadelphia 1983, s. 128; Kazimierz Iranek-Osmecki, „Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945”, Londyn 1968, s. 84-87.
17 Tomasz Strzembosz, Tragedia i chwała warszawskiego getta, „Więź” 1979, nr 4, s. 65- 82, zwłaszcza s. 76.
18 „Kultura”, 21 kwietnia 1968.
19 „Publications of the Museum of the Combatants and Partisans” 1986, kwiecień, t. V, nr 6. Na świadectwa Madanowskeigo często powołuje się w swoich tekstach Mosze Arens.
20 „Życie Warszawy”, 21 kwietnia 1967.
21 Zob. „Publications of the Museum of Combatants and Partisans” 1998, listopad t. XI, nr 1.
22 Przez internet można zamówić jego kopie w cenie kilkuset dolarów.
23 Etgar Lefkovits, The Fellowship of the Ring, „Jerusalem Post” 16 IV 2004.
24 Materiały z IPN zostały omówione w tekście D. Libionki, „Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2005 t. 1.
25 Publikował w „Kronice” 1970 nr 19 i 20; „Argumentach” 1973 nr 15; „Prawie i Życiu”, 21 kwietnia 1974, „Rzeczywistości” 1983 nr 14.
26 „Listy Emanuela Ringelbluma”, oprac. Israel Gutman, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, t. 1, s. 203, 211.
27 Dawid Wdowiński, „And We Are not Saved”, New York 1963, s. 79.
28 Tekst wydany przez World Betar Executive in Tel Aviv, 1946. Niezmieniony tekst ukazał się po angielsku jako: „Betar’s Role in the Warsaw Ghetto Uprising”.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Historia

Polacy - Żydzi

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?