Czytelnia

Mistyka i erotyka

Zbigniew Izdebski, W Polsce wolniej, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

Jako Polacy mało jesteśmy świadomi naszych praw seksualnych. Wprawdzie deklarujemy, że jesteśmy zadowoleni z naszego życia seksualnego, ale chyba dlatego, że jesteśmy w tej sferze mało wymagający. Polacy reprezentują małe umiejętności w zachowaniach asertywnych, w związku z czym nieraz poddawani są pewnej presji seksualnej, z którą nie potrafią sobie we właściwy sposób poradzić. W rożnych krajach prezentowane są w tej chwili zróżnicowane podejścia do seksualności. Aktywizują się środowiska konserwatywne, ale także te, które domagają się również większych swobód w obszarze seksualności. Żyjemy także w czasach AIDS, gdzie zdecydowanie najwięcej zakażeń powstaje na drodze ryzykownych zachowań seksualnych. Dodatkowo internet stwarza warunki do tego, że bez względu na to, czy jesteśmy w Polsce, Austrii, Szwecji czy w USA, możemy podejmować aktywność seksualną. Ponad 500 tysięcy Polaków podjęło aktywność seksualną z osobą poznaną w sieci. Internet niesie ze sobą to, co dobre i to, co zagrażające. Dlatego — aby lepiej zrozumieć tak zorganizowany świat i dokonywać właściwych wyborów w obszarze seksualności — niewątpliwie bardzo potrzebna jest rzetelna edukacja seksualna dla ludzi w różnych fazach życia, a tego w Polsce nie mamy.

Czy rewolucję należy kontynuować? Pewnych mechanizmów nie da się już powstrzymać. Moim zdaniem, należy uświadamiać społeczeństwo. Internet stanowi zagrożenie w wielu sferach życia, a jednak nikt nie jest w stanie powstrzymać jego rozwoju. Potrzebne jest umiejętne korzystanie z niego. Podobnie jest z seksualnością i wszystkim, co się z nią wiąże. Im wyższy będzie poziom wiedzy i świadomości jednostek, tym mniejsze zagrożenia będą udziałem społeczeństwa.

Zbigniew Izdebski

Zbigniew Izdebski — pedagog i seksuolog, prof. dr hab., kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Podyplomowego Studium Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim, autor wielu publikacji, m.in. „Seks po polsku”, „Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS”.

poprzednia strona 1 2

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?