Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 12 kwietnia 2011

Szewach Weiss

Sprawiedliwy ponad Narodami

W tym uroczystym miejscu pamięci modlę się żarliwie, aby nasz smutek z powodu tragedii, jakiej zaznał naród żydowski w dwudziestym stuleciu, doprowadził do ukształtowania nowej relacji między chrześcijanami a żydami. Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama jako naszego wspólnego ojca w wierze.
(Yad Vashem, 23 marca 2000)


Te słowa Papieża są dla mnie najważniejsze jako dla Żyda. Naród żydowski wiele wycierpiał w diasporze. Cierpienie to było związane z nienawiścią, z judeofobią, która miała swoje korzenie, niestety, także w chrześcijaństwie. Także wcześniejsze słowa Jana Pawła II z rzymskiej synagogi o „starszych braciach w wierze” miały ogromny wpływ na stosunki żydowsko-chrześcijańskie.

Miały one wpływ także na stosunki polsko-żydowskie i na atmosferę w polskim Kościele. W Polsce Żydów było najwięcej, tutaj była największa społeczność żydowska w europie przed II wojną światową. Kiedyś antysemityzm w Polsce był związany z Kościołem. Dlatego tak ważne są te zmiany, które zaszły pod wpływem Papieża, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który nie tylko mówił, ale rzeczywiście czuł i robił wiele dla Żydów. To wypływało z Jego wrażliwości, mądrości i sprawiedliwości, z głębi serca i duszy. To wszystko zaczęło się tam gdzie się urodził i wychował – w Wadowicach, w polsko-żydowskim miasteczku, wśród jego żydowskich przyjaciół.

Jan Paweł II dla Żydów zawsze był polskim papieżem. jesteśmy w tym bardzo podobni do Polaków. Polacy mogą być dumni, bo macie takiego bohatera, najważniejszego papieża w historii chrześcijaństwa. Kiedy spotykam kogoś w Izraelu i rozmawiamy o Papieżu, to nawet niereligijni Żydzi bardzo doceniają to, co on zrobił.

Dlatego słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Yad Vashem są najważniejsze dla mnie jako Żyda. Ale są jeszcze inne słowa – istotne dla mnie jako dla człowieka:


Nie lękajcie się!


Te słowa dały siłę wszystkim, którzy żyli pod rządami totalitarnymi, pod dyktaturami. Żyli tam w lęku, a te dwa proste słowa Jana Pawła II dodały im odwagi, stały się ich najważniejszą bronią.

Jan Paweł II był człowiekiem wielkim. Już po Jego śmierci, podczas sesji naukowej w Yad Vashem, powiedziałem, że jest on i będzie Wielkim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, a w jeszcze w większym stopniu Sprawiedliwym ponad Narodami Świata.


Szewach Weiss – przewodniczący Światowej Rady Yad Vashem, ocalony z Zagłady.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

1

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?