Czytelnia

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

21 kwietnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie zadowalaj się nazwą brata wszystkich, ale bądź przyjacielem każdego. [...] Do tego właśnie wzywa nas Chrystus, nazywając nas już nie sługami, lecz przyjaciółmi. Prawdziwa miłość rozszerza serce, wyzwala, dodaje siły i przyczynia się do wzrostu.

o. Pierre Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, s. 28.

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?