Czytelnia

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

24 grudnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Czyniąc człowieka odpowiedzialnym chrześcijaństwo uznaje tym samym jego wolność.

Fiodor Dostojewski, Dziennik pisarza, Warszawa 1982, s. 283.

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?