Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

5 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Wiary nie można wybrać, musi być ona dana, gdyż zasadniczym elementem wiary jest jej składnik uczuciowy, a uczuć nie można wybierać, przychodzą i odchodzą same.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 110.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?